Marketing - strona 6

Pozycjonowanie produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

POZYCJONOWANIE PRODUKTU Polega na dostosowaniu oferty do potrzeb konkretnego segmentu. Firma powinna jednak w określony sposób wyróżnić produkt, czyli przeprowadzić jego pozycjonowanie. Pozycja produktu to sposób w jaki jest on postrzegany ze względu na jego istotne atrybuty, lub inaczej miejsce za...

Strategia marki- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

Marka to słowo, symbol, znak, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna lub ich kombinacja służąca do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Marki pełnią następujące funkcje: funkcja identyfikacyjna - odróżnianie p...

Systemy CRM- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Systemy CRM Każda z powyżej przedstawionych strategii może być korzystna dla przedsiębiorstwa. Jednak to, którą z nich powinien zastosować dany producent zależy od specyfiki jego działalności. Ważne jest odpowiednie dobranie właściwej strategii...

Charakterystyka transakcji detalicznych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1617

CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI DETALICZNYCH Transakcje detaliczne charakteryzują: Duża liczba kupujących Niewielkie rozmiary partii kupowanych towarów Przeważnie natychmiastowa zapłata całej należności za produkt (z wyjątkiem transakcji kredytowych lub wysyłkowych z poprzedzającą zapłatą) Detaliści...

Cykl życia produktu - wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek- oprac...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Cykl życia produktu Cykl życia produktu (CŻP) jest ważnym pojęciem marketingowym umożliwiającym wgląd w dynamikę konkurencyjną produktu. Równocześnie może ono prowadzać w błąd, jeżeli nie zostanie właściwie wykorzystane. Aby w pełni /rozumieć CŻP, wyjaśnione zostanie najpierw macierzyste wobec nieg...

Dystrybucja. Hurtownicy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ HURTOWNIKÓW. Sprzedaż i promocja - hurtownicy zapewniają możliwość sprzedaży w wielu punktach i możliwość dotarcia do licznych, często małych odbiorców po stosunkowo niewielkich kosztach. Hurtownie mają zazwyczaj więcej kontaktów handlowych i są częściej obdarzani za...

Miejsce i funkcje produktu w marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Miejsce i funkcje produktu w marketingu. Instrumenty związane z produktem. Marketing obejmuje, jak już była mowa, oprócz reguł marketingowych również sferę badań oraz sferę instrumentów i działań uruchamianych i wykorzystywanych w kształtowaniu zjawisk rynkowych. Obie te sfery składają się z kilku...

Produkt- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Każdy nabywca szuka w produkcie istotnych dla siebie korzyści (np. użyteczności, przyjemności użytkowania itp.). W tym znaczeniu dla nabywcy produkt jest zbiorem korzyści. Sprzedać można więc tylko takie produkty, które są wystarczająco korzystne dla nabywcy. Jeżeli na rynku nie występuje faktyczne ...

Regulowanie cyklu życia produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Regulowanie cyklu życia produktu. Rodzaje cyklu życia produktu. W rzeczywistości cykl życia poszczególnych produktów odbiega najczęściej od przedstawionego uprzednio klasycznego schema­tu. Jest to związane z charakterem samych produktów i moż­liwościami ich różnicowania oraz charakterem zaspokajan...

Segmentacja rynku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Segmentacja rynku Segmentacja rynku jest procesem zmierzającym do podziału rynku na odróżniające się od siebie grupy konsumentów. Każda z tych grup charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że wybierają one of...