Segmentacja rynku- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segmentacja rynku- opracowanie - strona 1 Segmentacja rynku- opracowanie - strona 2 Segmentacja rynku- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Segmentacja rynku
Segmentacja rynku jest procesem zmierzającym do podziału rynku na odróżniające się od siebie grupy konsumentów. Każda z tych grup charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że wybierają one oferowane im produkty dostosowane do ich oczekiwań. Podstawą opracowania skutecznego programu marketingowego w firmie jest wcześniejsze dokonanie podziału konsumentów na w miarę jednorodne grupy. Zbadanie potrzeb każdego segmentu umożliwia przygotowanie całej strategii marketingowej pod kątem satysfakcjonowania konsumentów.
Segmentacja rynku pojawiła się wraz z powstaniem orientacji marketingowej. Zanim jednak ona nastała działania firm opierały się na koncepcji agregacji rynku. Oferowano standardowe produkty, odwoływano się do całego, potencjalnego rynku, osiągając dobre efekty z tytułu skali produkcji. Jednakże wraz ze wzrostem dochodów ludności, konsumenci zaczęli poszukiwać produktów i usług, które odpowiadałyby ich indywidualnym potrzebom. Programy przedsiębiorstw, wytwarzających produkty uniwersalne, stawały się nieefektywne i prowadziły do poważnych kłopotów finansowych, a nawet bankructwa
Znaczenie segmentacji rynku dla budowania skutecznej strategii rozwoju firmy, a także strategii marketingowej jest coraz większe z trzech zasadniczych powodów:
przyrost liczby ludności jest coraz mniejszy, a zatem coraz więcej produktów znajduje się w fazie dojrzałości lub w fazie schyłku. Zarówno ten czynnik, jak i również globalizacja działań marketingowych powodują, że zwiększa się konkurencja firm działających na tym samym rynku, firma wówczas jest zmuszona poświęcić więcej czasu i środków na badania potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Im bardziej rozpoznane są potrzeby konsumentów, tym większa jest siła i przewaga konkurencyjna firmy
przemiany zachodzące w sferze społecznej i ekonomicznej. Rosnący poziom dochodów ludności, wyższy poziom wykształcenia, szeroki kontakt ze środkami komunikacji powodują, że zwiększa się zróżnicowanie potrzeb konsumentów
rosnące zróżnicowanie programów marketingowych oferowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Rozszerzenie oferty produktów i usług prowadzi z kolei do jeszcze większego zróżnicowania potrzeb konsumentów
Segmentacja rynku jest niezbędna dla funkcjonowania w sposób efektywny firmy. Pozwala ona na bardziej trafne wyszukiwanie możliwości związanych z modyfikacją istniejących oraz wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Umożliwia również bardziej optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
Niestety segmentacja nie jest sprawą łatwą. Szeroka gama czynników wpływających na zachowania konsumentów powoduje, że zawsze należy poszukiwać takich kryteriów segmentacji, które byłyby najbardziej właściwe z punktu widzenia firmy, jej produktów i klientów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz