Marketing - strona 19

note /search

Marketing - wykład 8 , (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Nowym produktem dla konsumenta jest ten, który różni się pod względem spełnianych funkcji, od produktów już istniejących i zaspokaja nowe potrzeby nabywców lub zaspokaja znane potrzeby w inny sposób. Produkt nowy dla przedsiębiorstwa, to produkt którego do tej pory nie było w asortymencie produkcji...

Dystrybucja - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Dystrybucja - to zorientowana na osiągnięcie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich zbytu. Kanały dystrybucji - to zbór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczący...

Korzyści współpracy detalistów - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY DETALISTÓW Z HURTOWNIKIEM W SIECI: Koordynacja i centralizacja zaopatrzeniu, działań z zakresu polityki cen, promocji. Pomoc przy zakładaniu nowych, rozbudowie i modernizacji istniejących sklepów. Wspólne kreowanie wizerunku sieci handlowej, standaryzacja oferty. Jednolite oz...

Formy handlu detalicznego - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Formy handlu detalicznego: Domy towarowe oraz pochodne rodzaje sklepów (domy handlowe) Sklepy masowej sprzedaży [hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, samoobsługowe, sklepy z towarami różnymi] Sklepy specjalistyczne oraz inne formy...

Promocja - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

PROMOCJA (system komunikacji marketingowej) - oznacza dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem tj. nabywcami oraz innymi grupami interesariuszy firmy. Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na nabywców, polegającym n...

Decyzja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742

Kto z państwa Kowalskich zadecydował o zakupie kuchenki mikrofalowej? Decyzja o zakupie kuchenki 4 czerwca 1992 roku była wspólną decyzją państwa Kowalskich. Przebywając w Szwecji w 1989 roku zetknęli się po raz pierwszy z tego typu u...

Efektywna obsługa klienta- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 245
Wyświetleń: 875

Wstęp Strategiczne planowanie marketingowe obejmuje wybór rynków, na których przedsiębiorstwo będzie konkurować oraz określa sposób osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej na tych rynkach. Zdanie to jest związane z przewidywaniem przyszłych problemów przedsiębiorstwa oraz poszukiwaniem możliwości...

Firmy- lista

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Lista najlepiej znanych firm o największej wartości rynkowej, które są pozytywnym przykładem sposobu w jakim powinny być dostarczane dobra i usługi. Firma mln zł. Polkomtel - 15 183,7 Żywiec - 2 338,5 Orbis - 1 649,5 Stomil Olsztyn - 702,2 ...

Hasło reklamowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu. Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą...

Komputery- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Odczucia po zakupie Klient ma trudności w wyborze jednego z pośród 3 marek komputera. Wszystkie trzy marki spełniają podobne funkcje i mają podobne ceny. W końcu na podstawie rekomendacji sprzedawcy klient decyduje się na określony komputer. Po zakupie porównuje zakupiony komputer z pozostałymi i o...