Marketing - strona 20

Studium przypadku- kuchenki państwa Kowalskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595

Studium przypadku - kuchenki państwa Kowalskich 4 czerwca 1992 roku o godzinie 17.05 Ewa i Andrzej Kowalscy kupili kuchenkę mikrofalową. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy uważny obserwator zgodzi się z tym, że zakup miał miejsce dokładnie w tym czasie. Zaraz po dokonaniu zakupu Ewie i An...

New World- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Co oznaczała orientacja produkcyjna firmy „New World” przed rokiem 1980? Orientacja produkcyjna firmy „New World” odznaczała się koncentracją na wysokiej wydajności produkcji i szerokiej dystrybucji. Firma wychodziła z błędnej, jak się okazało, tezy, że konsumenci będą faworyzować o jej produkty. K...

Orientacje marketingowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

I. Filozofia działania w ramach poszczególnych orientacji Marketing jest pojęciem żywym, które kształtowało się wraz z rozwojem gospodarki rynkowej . Teoria nauki o marketingu wyodrębniła cztery główne fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: Orientacja produkcyjna Orientacja produktowa Orienta...

Polityka produktu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Strategia Produktu Produkt - product - produktem może być idea, usługa, towar lub ich kombinacja; wszystko, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania oraz konsumpcji, co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie. Strategia produktu - proces dostosowywania pr...

Sponsoring w kulturze- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Sponsoring kultury to technika marketingowa, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechna. Ten rodzaj działalności sponsoringowej należy jednak wciąż do najrzadziej praktykowanych, chociaż przypisuje się jej rosnące znaczenie w ś...

Studium przypadku-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

IBM Jakie strategie wykorzystał IBM przy osiągnięciu sukcesu ? Firma IBM wykorzystała następujące strategie przy osiągnięciu sukcesu: Strategia rozwoju rynku - ma ona na celu pozyskanie dla dotychczasowego produktu nowych rynków z...

Studium przypadku Taco Bell- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Stdium przypadku Taco Bell Składniki menu Taco Bell to dobra wygodnego zakupu, wybieralne , specjalne czy nie zauważalne? Dobra konsumpcyjne klasyfikuje się na podstawie kryterium zachowań konsumenta w procesie planowania i dokonywania zakupów. Kryterium to uwzględnia nawyki konsumpcyjne, sposób p...

Wpływ ceny na marketing- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Wpływ ceny na marketing. Jak powszechnie wiadomo cena zarówno przy produktach, jak i przy usługach ma bardzo duże znaczenie. Od niej bowiem w dużej mierze zależy dynamika sprzedaży oraz istnienie danego towaru na rynku. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie właściwej polityki cenowej. Cele polityki c...

Segmentajca rynku nabywcw dóbr i usług konsumpcyjnych - prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: marketing skierowany na rynek masowy z opisem czym ten marketing się charakteryzuje. Dalej możemy dostrzec definicje segmentacji rynku według Altkorna oraz wegług Garbarskiego. Ponadto ...

Strategia marketingowa WARTY- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Warta jest drugim, pod względem udziału w rynku, majątkowym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce. Mocnymi stronami Warty są, poza posiadanym udziałem w rynku, wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz bardzo rozbudowana sieć dystrybucji. Ponadto ...