Polityka produktu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka produktu- opracowanie - strona 1 Polityka produktu- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Strategia Produktu
Produkt - product - produktem może być idea, usługa, towar lub ich kombinacja; wszystko, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania oraz konsumpcji, co może zaspokoić potrzebę lub pragnienie. Strategia produktu - proces dostosowywania produktu nowego lub istniejącego do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców.
1.Generalna Strategia Konkurencyjności oferty:
Konkurencyjność poprzez:
-poprawie jakości
-innowacje
-marketing ( promocje i reklamę)
Podstawa działań jest analiza i ocena percepcji cech produktu przez nabywców, oczekiwań klientów dotyczących usprawnień i sposobu przyjmowania tych usprawnień przez nabywców.
2. Strategia przywódcy polega na lansowaniu nowych produktów inwestowaniu w badania marketingowe i rozwój nowych produktów.
Strategia następcy wykorzystywanie sprzyjających okoliczności. Oparta na inwestowaniu w funkcje techniczne produktu. Następca może być następcą -asekuratorem
3.Strategia uzupełniania linii - jest odpowiedzią na spadek sprzedaży niektórych dotychczasowych produktów.
4.Strategia oczyszczania linii- z produktów nie przynoszących zysków lub, na które nie ma zapotrzebowania.
Trudności podjęcia decyzji o oczyszczeniu linii;
-koszty wycofania produktu mogą być wysokie
uczynienie zawodu stałym klientom
-utrudnienie generowania zysków ze sprzedaży innych produktów
5.Strategia pełnego lub ograniczonego asortymentu.
Pełny asortyment-oferowanie wszystkich, calej gamy produktów zapewniających, zaspokajających określony rodzaj zapotrzebowania
Ograniczony asortyment- oferowanie wybranych produktów zaspokajających określony rodzaj zapotrzebowania.
6.Strategia naciągania linii -poszerzanie linii by była pelną ( o nowe marki)
Naciąganie szerokości i głębokości linii musi być poparte szczegółową analiza sytuacji.
7.Strategia rozwoju nowego produktu.
Podejmowana, gdy jest stwierdzona nisza rynkowa ( obszar niezaspokojonego zapotrzebowania),gdy szacunek przewidywanej opłacalności jest obiecujący, pozytywny, Gdy są możliwości tech.-ekonom. Firmy, odpowiednie kwalifikacje personelu.
produkt absolutnie nowy
produkt pozornie nowy
produkt pochodny nowym produktom
Cykl Życia produktu


(…)

… przedsiębiorstwo wprowadza 5 produktów na 5 lat. 10% produktów to absolutne nowości, a 20% to nowe linie produkcyjne.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz