Marketing - strona 21

Marketing - Kieżel Ewa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel
 • Marketing
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3059

...Marketing [od ang. Market – rynek] – jest określoną koncepcją działalności przedsiębiorstwa, jest filozofią prowadzenia biznesu. Już starożytni prowadzili wymianę. Aż do początku XX w. rzadko spotyka się wzmianki o marketingu. Koncepcja ta powstała w latach 50-tych XX w. Przesłanki narodz...

Marketing opracowanie - Opakowanie produktu

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

...1. Reklama. Pojęcie reklamy wg. AMA Reklama jest to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług i idei przez określonego nadawcę w określonym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu mediów. 2. Rodzaje reklamy ATL (Above – the – Line) BTL (Belov – the – Lin...

Marketing - Segmentacja rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Marketing - sztuka opanowywania rynku która ma na celu minimalizację ryzyka działania. 1800- era produkcji "dobry produkt sprzeda się sam podaż = popyt czasami podaż (…) …). W pierwszym kraju firma stara się pozyskać nowe rynki docelowe dla istniejących produktów. Poziom zysku a cykl życia...

Marketing i jego elementy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Marketing - sztuka opanowywania rynku która ma na celu minimalizację ryzyka działania. 1800- era produkcji "dobry produkt sprzeda się sam podaż = popyt czasami podaż (…) …). W pierwszym kraju firma stara się pozyskać nowe rynki docelowe dla istniejących produktów. Poziom zysku a cykl życia...

Marketing wszystko

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Przedsiębiorstwa musza poświęcać wiele wysiłku sprawie rozwoju nowych produktów. Zastępowanie produktów dotychczasowych nowymi jest niezbędne w celu utrzymania sprzedaży na dotychczasowym poziomie lub stworzenia warunków do rozwoju sprzedaży w przyszłości. Wprowadzenie nowych produktów możliwe je...

System komunikacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

INSTRUMENTY SYSTEMU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ: 1) reklama - każdą płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei dobra lub usługi przez określonego sponsora; 2)

Marketing i komunikowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

KOMUNIKOWANIE się z rynkiem jest to zestaw środków za pomocą których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą kształtuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem. MODEL KOMUNIKACJI LASWELLA obejmuje : a) koncepcję produktu odpowiadającą potrzebom konsumenta oraz docelowy ...

Marketing a dystrybucja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

DYSTRYBUCJA jest to zbiór działań i decyzji związanych z udostępnianiem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców. KANAŁY DYSTR. są to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowanie lub konsumpcji. POŚREDNICY HANDLOWI kupują w swoim imieniu ...

Opracowanie - obserwacja skategoryzowana

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

polega na tym, ze obserwator szczegółowo wie, w jakich warunkach ma prowadzić obserwację, a także wie, jak rejestrować wyniki obserwacji. W miejsce kropek należy wstawić: E obserwacja skategoryzowana polega na czynnym uczestniczeniu prowadzącego badanie w procesie badawczym, przez nawiązanie kont...

Tematyka zajęc + pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1106

TEMATYKA ZAJĘĆ 1.Marketing w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 2.Analiza bieżącej sytuacji marketingowej 3.Analiza cyklu życia rynku i zmian w makrootoczeniu. 4.Analiza sytuacji i strategia rozwoju pola rynkowego przedsiębiorstwa. 5.Strategiczne i operacyjne planowanie marketingowe 6.Organi...