Marketing - strona 22

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

1.Wstęp Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu przedsiębiorstwach, w których sporządzono str...

Analiza SWOT i TOWS - Konkurencja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344

Analiza TOWS/SWOT jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo ogólny pomaga menedżerom w ustaleniu słabych i silnych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących w jej otoczeni...

Marketing - ankieta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Jak często spożywasz alkohol: a) codziennie b) kilka razy tygodniu c) raz w tygodniu d) kilka razy w miesiącu e) raz w miesiącu f) rzadziej 8. Po czym najczęściej ma pan kaca: a) wódka i kolorowe alkohole b) piwo c) wino d) spirytus 1. Płeć: a)Kobieta b)Mężczyzna 2. Wiek: a)...

Materiały na egzamin - popyt złączony

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Ewa Prymoń-Ryś
 • Marketing
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2037

"1. Na podstawie producenta rozpuszczalników organicznych wyjaśnić popyt złączony. Popyta na rozpuszczalniki organiczne wzrośnie jeśli popyt na dobra, z którymi używa się rozpuszczalniki organiczne również wzrośnie i odwrotnie. Np. gdy miasto nakaże pomalować wszystkie ogrodzenia budynków komu...

Otoczenie rynkowe firmy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

OTOCZENIE RYNKOWE FIRMY 1. POJĘCIE OTOCZENIA Gospodarka rynkowa liczy sobie ponad dwieście lat. W stosunku do tego okresu marketing pojawił się dość późno, bo praktycznie dopiero po drugiej wojnie świato­wej. Również w okresie poprzedzającym wyodrębnienie się marketingu jako okre­ślonego sposobu m...

Otoczenie organizacji-opracowanie - Otoczenie zewnętrzne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2184

Otoczenie organizacji Otoczenie zewnętrzne jest to wszystko poza granicami organizacji co może na nią oddziaływać. Otoczenie wewnętrzne są to warunki i siły działające w organizacji. Otoczenie przedsiębiorstwa (ang business

Polityka dystrybucji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Polityka dystrybucji (Decyzję są przeciągnięte w czasie i nie da się ich korygować w krótki m czasie) Dystrybucja akwizytorska. Logistyka marketingowa (dystrybucja fizyczna) - dostarczenie właściwego produktu o właściwym czasie do właściwego miejsca o właściwej ilości.   Funkcje dystrybucji: Fun...

Segmentacja rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Segmentacja rynku   Segmentacja rynku - podział na grupy, które mają jakieś wspólne cechy,   Oznakowanie i ocena: W przeciwieństwie do klasycznej strategii „rynków masowych” w segmentacji następuje podział całego rynku na specyficzne,...

Strategia marketingow-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingow...

Badania marketingowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Badania marketingowe   Obejmują zdobycie i przetwarzanie:   zewnętrznych danych dotyczących rynku zbytu i wpływu własnych działań marketingowych (market research), wewnętrznych danych przedsiębiorstwa dla celów polityki zbytu.   Wobec dużej liczby możliwości podziałów badań marketingowych powin...