Badania marketingowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe-opracowanie - strona 1 Badania marketingowe-opracowanie - strona 2 Badania marketingowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Badania marketingowe  
Obejmują zdobycie i przetwarzanie:
 
zewnętrznych danych dotyczących rynku zbytu i wpływu własnych działań marketingowych (market research), wewnętrznych danych przedsiębiorstwa dla celów polityki zbytu.
 
Wobec dużej liczby możliwości podziałów badań marketingowych powinno się uwzględnić jedynie trzy aspekty podziału, które leżą u podstaw następującej systematyzacji badań stosowanych na polu marketingu: odniesienie czasowe, rodzaj zdobywania informacji i rodzaj obiektu badań.
 
Formy badań marketingowych:
 
a) analiza i obserwacja zbytu,
b) badania pierwotne i wtórne,
c) demoskopijne i ekoskopijne badania marketingowe,
 
 
Ad a): Analiza i zbieranie danych, które są obecnie.
 
Obserwacja - analiza danych, które się powtarzają (ich sprawdzenie, stały charakter działań),  
Ad b):  
Pierwotne - zbiera się informacje w miejscu ich powstania (rynkowe, bezpośrednie),
Wtórne - zbiera się informacje, które powstały wcześniej i one są wykorzystywane w celu gospodarczym. Wykorzystuje się badania do obecnych potrzeb,
 
Ad c):
 
Demoskopijne - badania podmiotów gospodarczych i ich zachowań. Badania w odniesieniu do cech zewnętrznych (wygląd klienta) i wewnętrznych (nastawienia, sposób postępowania, oczekiwania),
 
Ekoskopijne - nie badają podmiotów gospodarczych, ale konsekwencje zachowań podmiotów gospodarczych na rynku (wielkość sprzedaży, ceny, ilość czytelników, wielkości gospodarczych, poziom bezrobocia),
 
Formy badania danych  
ankietowanie (forma wywiadu, wywiad swobodny), obserwacja (postrzegane kierowanie pytaniem), eksperyment (technika, która ma charakter doświadczalny),
 
Rodzaje wywiadów:
a) swobodny - przedstawia się ogólne informacje dotyczące jakiegoś problemu,
b) pogłębiony - jest tu schemat wypowiedzi, istnieje cel,
c) zestandaryzowany - zestaw odpowiedzi i pytań ogólny, ale można zadawać dodatkowe pytania,
d) ankietowy - dobry do rozpoznania celu, jest to zestaw pytań i odpowiedzi przygotowany wcześniej, daje najbardziej precyzyjne wyniki, nie ma możliwości dopisania pytania i odpowiedzi nie ma możliwości ingerencji badacza,
 
Zasady układania kwestionariusza  
Logiki tematu - materiał musi logicznie ze sobą powiązany, jedna sprawa musi być skończona i wtedy dopiero rozpoczyna się druga, Logika czasu - ułożenie wg. chronologii (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość),

(…)

… (dają wybór konkretnej odpowiedzi, pytanie o fakt tak lub nie) lub pytania niedomknięte (np. proszę wymienić produkty, jakie kupuje pani na Wielkanoc).
 
Im mniej jest respondentów, tym więcej pytań otwartych - duża liczba badanych powoduje problem wybrania kategorii, pod jakie można podciągnąć odpowiedzi osób, jeśli maja wspólny mianownik,
 
Pytanie filtrujące - pytanie, które ma za zadanie odrzucić…
…),
 
Eksperyment laboratoryjny - ma na celu zweryfikowanie danego produktu,

…-demograficzne się z nich otrzymuje,
 
Pytanie do ankietera - do osoby przeprowadzającej wywiady po przeprowadzeniu badania, zwykle o czas przeprowadzania badania, inne okoliczności przeprowadzania badania np. ulicy, w domu,
 
Kwestionariusz nie powinien być dłuższy niż 30 min.
 
Panele - badania wielorazowe, przeprowadzane na tej samej grupie badawczej tym samym narzędziem i co jakiś określony czas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz