Typy badań marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy badań marketingowych - strona 1 Typy badań marketingowych - strona 2 Typy badań marketingowych - strona 3

Fragment notatki:


Typy badań marketingowych wg kryterium przedmiotowego:   Badanie warunków działania (badanie otoczenia firmy)   Badanie instrumentów działania(badania produktu, ceny, dystrybucji, promocji–MIX)   Badanie rezultatów działania (badanie warunków sprzedaży, badanie udziału w rynku,  badanie wizerunku przedsiębiorców)  Zakres podstawowych informacji:   Otoczenie – rynek – konkurenci – nabywcy   Przedsiębiorstwo – produkty  Dylemat emic – epic: 2 skrajne podejścia badania wyznaczające metody i instrumenty  wykorzystywane w analizie rynków narodowych.  Podejście emic   odnoszą się do badania procesów lub zjawisk w jednym kraju lub na  jednym obszarze kulturowym   Założenia: postawy, preferencje, zachowanie nabywców, konkurentów. Są zawsze  uwarunkowane kulturowo i unikatowe dla poszczególnych kultur.  Podejście etic   stosowanie takich samych narzędzi badawczych dla różnych badanych  obszarów   Przepisać od Dawida  WARUNKI PROWADZENIA BADAŃ MARKETINGOWYCH  W krajach wysoko rozwiniętych występuje jedność narodowo – kulturowe.  Dane są łatwo dostępne, są dokładne i liczne. Systemy są ustabilizowane, a czynniki  polityczne nie są istotne – wpływ władzy na biznes jest znikomy. Otoczenie biznesu jest więc  stabilne. Dostępne są liczne technologie wspomagające . Występuje zadowalający system  telekomunikacyjny. W krajach wysoko rozwiniętych główny nacisk w badaniach  marketingowych kładziemy na kwestie operacyjne, a w krajach słabo rozwiniętych na kwestie  – strategiczne.  W krajach słabo rozwiniętych – odwrotnie.  SIM – SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ (sposób zbierania danych)  WM – WIEDZA MARKETINGOWA  Typy badań marketingowych wg kryterium aks. Badania:   Badania eksploracyjne – zrozumienie istoty zjawiska lub procesu, ustalenie zakresu  informacji jakie należy zgromadzić.   Badanie eksplanacyjne – odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego  zachodzi to zjawisko/ ten proces?  16  Dane pierwotne: zbierane specjalnie w celu rozwiązania konkretnego problemu.  Dane wtórne: już wcześniej istniejące, zebrane do innych celów.  Badania demoskopijne – badanie uczestników rynku ze względu naa ich opinie, postawy,  motywy.  Badanie ekoskopijne - badanie obiektywnego stanu faktycznego ( wielkość sprzedaży, udział  w rynku)  Źródła badań wtórnych: ONZ, IMF, Eurostat, IBRD, uniwersytety, ambasady.  ETAPY PROCESU MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH  I. Zdefiniowanie problemu – co chcemy badać  II. Zidentyfikowanie niezbędnych informacji wymagających podjęcia decyzji.  III. Zidentyfikowanie alternatywnych źródeł informacji.  IV. Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu zgromadzenia danych  V. Analiza danych i przygotowanie raportu 

(…)

… decyzji.
III. Zidentyfikowanie alternatywnych źródeł informacji.
IV. Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu zgromadzenia danych
V. Analiza danych i przygotowanie raportu
Dane pierwotne:
Problemy z uzyskaniem
Koszty (czas, podróże)
Język (analfabetyzm, terminologia, interpretacja)
Trudności w międzynarodowych badaniach rynkowych:
Problem z podjęciem decyzji odnośnie metody doboru prób
Zastosowanie metod kwotowego doboru próby wymaga wiarygodnych informacji o
strukturze badanej populacji ( demograficznej, geograficznej, dochodu)
W wielu krajach prowadzenie badań pierwotnych wymaga zgody miejscowych władz
W niektórych krajach(islamu) ankieta jest zawsze wypełniana przez głowę rodziny
mimo, że jej nie dotyczy
W Meksyku w dobrowolnych badaniach ankietowych głównie udział biorą kobiety
Na większość pytań…
… rynkowych:
Problem z podjęciem decyzji odnośnie metody doboru prób
Zastosowanie metod kwotowego doboru próby wymaga wiarygodnych informacji o
strukturze badanej populacji ( demograficznej, geograficznej, dochodu)
W wielu krajach prowadzenie badań pierwotnych wymaga zgody miejscowych władz
W niektórych krajach(islamu) ankieta jest zawsze wypełniana przez głowę rodziny
mimo, że jej nie dotyczy
W Meksyku w dobrowolnych badaniach ankietowych głównie udział biorą kobiety
Na większość pytań dychotomicznych (tak - nie) Malezyjczycy mówią zazwyczaj
„tak”, a Chińczycy „nie” lub „nie wiem”
Grecy wykazują tendencję do udzielania odpowiedzi negatywnych, a Włosi
pozytywnych
Respondenci z Wielkiej Brytanii nie lubią mówić o swoich dochodach
W Ameryce Łacińskiej ankietowani udzielają odpowiedzi takich jakich ich zdaniem…

W ankietach często używa się skalowania
SKALA DWUBIEGUNOWA
-3 -2 -1 0 1 2 3
Bardzo mi nie wiem bardzo mi się podoba
się nie podoba
SKALA JEDNOBIEGUNOWA
012345
Przykłady skalowania ich o charakterze:
Zupełnie się nie zgadzam – Nie zgadza się – Zgadzam się – w pełni zgadzam się
18
PANEL
Forma badań ciągłych, oparta ba stałej próbie
Występuje stała reprezentacja populacji, wybrana do wielokrotnych badań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz