Marketing - strona 23

Funkcje i istota rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Funkcje rynku   Wyrównanie - podmiotów i struktury podaży i popytu za pomocą cen równowagi, Informacyjna - informowanie nabywców i dostawców o ofercie towarowej i chłonności rynku na towary i usługi, Alokacyjna - czyli przemieszczenie zasobów pracy, środków produkcji i kapitałów do dziedziny gospo...

Główne strategie marketingowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Główne strategie marketingowe : strategia pierwszej klasy strategia penetracyjna strategia superokazji strategia podwyższonej ceny strategia przeciętności strategia okazji strategia ugotowania podła strategia towaru strategia taniego towaru STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA - innowacje mają doprowad...

Innowacyjność-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Innowacyjność Planowanie nowych produktów, do momentu wprowadzenia ich na rynek   Proces rozwijania produktu: Zdobycie pomysłu na nowy produkt (burza mózgów), Sprawdzanie i selekcja realnych pomysłów nowego produktu, Urzeczywistnienie pomy...

Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

  Zachowanie równowagi pomiędzy interesami firmy klienta i środowiska naturalnego.   Kryteria Orientacje rynkowe, fazy rozwoju działań rynkowych Produkcyjne Sprzedażowe Tradycyjne Strategiczne Społeczne Podmiot (jako punkt wyjścia) produkt (dobro materialne) usługa konsument konsument ...

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK - wykład

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Oznaczenia bezpieczeństwa produktów KEYMARK – jest kluczem europejskiego rynku. Powstały w 1992 roku KEYMARK zajmuje się elektrotechniczną standaryzacją, utworzoną przez Komisję Europejską. Wszystkie kraje członkowskie dysponują jednakowymi znakami jakościowymi, z wyjątkiem Austrii, Szwecji i Fr...

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu Istotnym elementem działalności marketingowej mającej wpływ na efektowne działania jest dystrybucja. Dystrybucja są to drogi (kanały dystrybucyjne), którymi przemieszczamy produkty od wytwórcy do ostatecznych odbiorców. Dystrybucja obejmuje wszelkie d...

Marketing-przykładowy egzamin zerowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Marketing zerówka :D Grupa I część 1 Pyt. 1 Proces wymiany informacji i decyzji w którym nabywcy i sprzedawcy określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach to : A Marketing B Rynek C Promocja D Informacja Pyt. 2 W orientacji tej dostrzega się decydujący wpływ klientów na losy firm...

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2709

Istota i znaczenie dystrybucji w marketingu Istotnym elementem działalności marketingowej mającej wpływ na efektowne działania jest dystrybucja. Dystrybucja są to drogi (kanały dystrybucyjne), którymi przemieszczamy produkty od wytwórcy do ostatecznych odbiorców. Dystrybucja obejmuje wszelkie d...

Orientacjeprowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Koncepcje (orientacje) prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. Wyróżniamy 4 fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: a) orientację produkcyjną b) orientacje sprzedażową c) orientację na klienta, czyli marketingową ( we współczesnym rozumieniu terminu „marketing”) d)marketing st...

Miejsce i funkcje cen w marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategia cenowa jest to świadome planowanie, konstruowanie struktury cen w relacji ( w zależności) od potrzeb konsumentów, cech produktów, konkurencji. Ponad to strategia winna ujmować w sobie elastyczność cenowa w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu...