Prawo cywilne - strona 23

Wykład - ustalenie wartości szkody

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

USTALENIE WARTOŚCI SZKODY - tę wartość na ogoł trzeba wyrazić w pieniądzu, bo najczęstszym sposobem naprawienia szkody jest odszkodowanie pieniężne. Teoretycznie w celu ustalenia wartości szkody można posłużyć się 3 kryteriami:   według cen powszechnych, przyjmowanych na rynku (pretium commune)...

Wykład - ustalenie wysokości szkody

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

USTALENIE WYSOKOŚCI (ROZMIARU) SZKODY. 1. 1. Metoda poszczególnego dobra (dóbr). Metoda ta polega na identyfikowaniu dóbr naruszonych i odpowiednim ustaleniu każdej ze szkód z osobna np. wypadek drogowy i ustalamy szkodę jaką jest uszkod...

Wykład - wielość podmiotów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

W I E L O Ś Ć P O D M I O T Ó W Z O B O W I Ą Z A N I A. Po jednej lub obu stronach zobowiązania może wystąpić kilka podmiotow - sytuacja ta może: - istnieć od chwili powstania zobowiązania (małżeński kredyt na mieszkanie, wspołwłaściciele nieruchomości zawierają umowę o roboty budowlane), 2 - ...

Wykład - definicja wierzytelności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

WIERZYTELNOŚĆ to - prawo wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia. To jego prawo podmiotowe, na ktore składa się przede wszystkim roszczenie - możność żądania od drugiej strony, dłużnika, określonego świadczenia. Rzadko w tej wiązce będzie występowało tylko jedno roszcz. (np. kupujący ma ros...

Wykład - definicja współprzyczynowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

WSPÓŁPRZYCZYNOWOŚĆ - żadna szkoda nie jest następstwem jednego czynnika, zawsze jest wiele przyczyn. Wspołprzyczynowość dotyczy sytuacji gdy szkoda jest wynikiem co najmniej dwoch zdarzeń, z ktorymi ustawa łączy odpowiedzialność np. dwoch sprawcow pobiło 1 ofiarę - działanie każdego z nich jest w...

Wykład - wygaśnięcie zobowiązania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zob. wygasa p/w wskutek wykonania - do tego zmierza zob. w swej istocie. Wykonanie następuje wraz z zaspokojeniem prawnie chronionego interesu wierzyciela na skutek spełnienia przyrzeczonego świadczenia zgodne z treścią zob. i w sposob odpowiadający jego celowi społeczno-...

Wykład - wzorce umowne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

WZORCE UMOWNE Ograniczenia zasady swobody umow pojawiają się także w związku są ze stosowaniem przez przedsiębiorcow tzw. wzorcow umownych - problematyka tzw. umów adhezyjnych, gdzie stosunek zobowiązaniowy zostaje zawiązany przez przystąpienie (contract d'adhesion). Chodzi tu o z gory przygotow...

Wykład - zakres obowiązku naprawienia szkody

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ZAKRES OBOWIĄZKU NAPRAWINIA SZKODY, WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA. W myśl zasady pełnego odszkodowania, wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości szkody. Zasada ta doznaje jednak wyjątkow. 1) 1) IUS MODERANDI -miarkowanie odszkodowania. Art. 440. W stosunkach między osobami fizycznymi zakres...

Wykład - zakres więzi wspólnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Już z definicji wynika, że gdy choćby jeden z dłużnikow spełni świadczenie to zwalnia pozostałych (w całości lub części). Zaspokojenie wierzyciela może nastąpić także przez surogaty spełnienia świadczenia, a więc :   datio in solutum (dłużnik spełnia inne świadczenie);   potrącenie (dłużni...

Wykład - zwolnienie z długu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

ZWOLNIENIE Z DŁUGU Art. 508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Wierzyciel może po prostu nie realizować swej wierzytelności. Jednak zwolnienie z długu prowadzące do wygaśnięcia zob. nie może być uzależnione wyłącznie od woli wierzyciela...