Wykład - definicja wierzytelności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja wierzytelności - strona 1

Fragment notatki:

WIERZYTELNOŚĆ to - prawo wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia. To jego prawo
podmiotowe, na ktore składa się przede wszystkim roszczenie - możność żądania od drugiej strony, dłużnika,
określonego świadczenia. Rzadko w tej wiązce będzie występowało tylko jedno roszcz. (np. kupujący ma
roszczenie o przeniesienie własności i o wydanie rzeczy). Tych roszczeń może być wiele w jednym
zobowiązaniu - obok roszcz. głownych mogą np. występować roszczenia poboczne mające zabezpieczyć interes
wierzyciela np. obowiązek poinformowania o wadach rzeczy). Nieraz oprocz roszczeń mogą występować
funkcjonalnie z nimi związane prawa kształtujące np. prawo odstąpienia od umowy.
Wierzytelność to funkcjonalna wiązka różnego rodzaju praw przede wszystkim roszczeń a także
funkcjonalnie związanych praw kształtujących.
WIERZYTELNOŚĆ to prawo podmiotowe względne skuteczne inter partes czyli między stronami -
wierz. i dł. powinni być zatem w stos. zob. oznaczeni. Wierzyciel może kierować skuteczne prawnie żądanie
tylko wobec dł. Dawniej podkreślano, że jest to stosunek osobisty. Obecnie dopuszczono obrot
wierzytelnościami - osobisty charakter zob. ulega zatarciu (może dojść do zmiany dł. lub wierz.). Ponadto są syt,
w ktorych porządek prawny w drodze wyjątku przyznaje prawom wierzyciela rozszerzoną skuteczność (np.
690).
Uprawnienia wierzyciela są powiązane funkcjonalnie i określane jako wierzytelność. Są to uprawnienia o
charakterze prawnym i podlegają ochronie prawnej. Jeżeli wierzyciel nie zostanie zaspokojony dobrowolnie
przez dłużnika, to wierzyciel ma prawo wystąpić o ochronę prawną i może zwrocić się do sądu, żądając by sąd
zasądził należne świadczenie, ktorego dłużnik dobrowolnie nie spełnił. Jeżeli sąd wyda prawomocne orzeczenie
zasądzające spełnienie świadczenia z klauzulą wykonalności to można wszcząć egzekucję. Pojawia się komornik
i ściąga tę należność - przeprowadza egzekucję z majątku dłużnika. Problem dotyczy sytuacji gdy dłużnik jest
niewypłacalny (bankrut) lub ukrył rzecz. Jest to ryzyko wierzyciela.
Trudno jest wyegzekwować rzecz, chyba że jest to nieruchomość, a także określoną czynność. Można
zastosować tylko przymus pośredni. Jeśli świadczenie ma czysto osobisty charakter (dokonanie jakiejś
czynności) to nikt nie zmusi do tego dłużnika. Prawa wierzyciela mogą się okazać dość złudne w praktyce
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz