Postępowanie cywilne - strona 23

Zeznania świadków - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

ZEZNANIE ŚWIADKÓW. Strona, która powołuje się na zeznania świadków powinna dokładnie oznaczyć to stwierdzone akty, które mają być zeznaniami i wskazać świadków które wezwanie będzie możliwe. Świadkami nie mogą być: Osoby niezdolne da komunikowania się, Wojskowi i urzędnicy nie zwolnieni z zachow...

Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2394

Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych. Dla zapewnienia możliwości załatwienia określonej sprawy w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym musi zachodzić okoliczność dopuszczalności drogi sądowej. Dopuszczalność ta zgodnie z art. 2 § 1 zachodzi wtedy, gdy sprawa jest cywilna i podl...

Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Jurysdykcja krajowa - jest terminem pochodnym od pojęcia jurysdykcja. Pojęcie jurysdykcji oznacza władzę państwa dostosowania prawa i realizacji porządku prawnego na swym terytorium . Krótko mówiąc pojęcie jurysdykcji służy do oznaczenia zakresu kompetencji sądu danego państwa do sprawowania wymiar...

Kumulacja roszczeń - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Kumulacja roszczeń - ze względów ekonomii kodeks dopuszcza możliwość kumulowania roszczeń w jednym pozwie. Kumulacja wyraża się w zgłoszeniu przez powoda w jednym pozwie lub w toku procesu przeciwko temu samemu pozwanemu kilku roszczeń lub żądań. Kumulacja może być pierwotna lub następcza. Pierwotn...

Normy procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Normy procesowe a normy prawa materialnego Normy procesowe nie regulują bezpośrednio stosunków społecznych, tak jak normy prawa materialnego ale służą głównie do urzeczywistnienia norm określających treść ich stosunków. Normy procesowe dzieli się na : normy stricto procesowe, określają tryb, spos...

Odrzucenie pozwu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Odrzucenie pozwu Przyczyna odrzucenia pozwu jest w zasadzie brak jednej z bezwględnych przesłanek procesowych. Jeżeli brak ten nie może być usunięty w toku postępowania lub nie został on usunięty w wyznaczonym terminie, np. w zakresie braków nowych prezentacji stron, to Sąd może zobowiązać do uzupe...

Postępowania pomocnicze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

Postępowania pomocnicze Do postępowania pomocniczego zaliczamy: postępowanie o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, art. od 716 do 729, postępowanie zabezpieczające zwane postępowaniem o zabezpieczenie powództwa lub roszczenia, art. od 730 do 757, w postępowaniu rozpoznawczym postępowan...

Postępowanie cywilne a karne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Zagadnienia związane ze stosunkiem postępowania cywilnego do postępowania karnego. Mimo różnic między tymi postępowaniami występuje związek tych postępowań może on mieć charakter faktyczny lub prawny i ten związek może wynikać zarówno ze wspólnego jak i pokrewnego stanu faktycznego oraz może wpływa...

Postępowanie egzekucyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Postępowanie egzekucyjne Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu orzeczeń zapadających we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych także toczących się nie tylko przed sądami powszechnymi, ale i innymi organami, a także rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu karnym i administra...

Postępowanie nieprocesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2051

Postępowanie nieprocesowe Objęcie sprawy cywilnej postępowaniem nieprocesowym musi wyraźnie wynikać z przepisu ustawowego. W razie ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, że sprawę rozstrzyga się w trybie procesu. Postępowanie nieprocesowe składa się z szeregu odrębnych rodzajów postępowań, które o...