Marketing - strona 24

Koncepcje prowadzenia przez przedsiębiorstwa dzia_a_ rynkowych

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Koncepcje (orientacje) prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych. Wyróżniamy 4 fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw: a) orientację produkcyjną b) orientacje sprzedażową c) orientację na klienta, czyli marketingową ( we współczesnym rozumieniu terminu „marketing”) d)marketing st...

Metody badań marketingowych - badania długookresowe

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Metody badań marketingowych. Badania marketingowe - polegają na gromadzeniu, opracowywaniu i analizie informacji koniecznych do podjęcia decyzji marketingowych jako decyzji opartych na prymacie ( istnieniu ) rynku W zależności od okresu czasu , którego mają dotyczyć wyróżnia się : * badania dł...

Miejsce i funkcje cen w marketingu - omówienie

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Miejsce i funkcje cen w marketingu. Strategia cenowa jest to świadome planowanie, konstruowanie struktury cen w relacji ( w zależności) od potrzeb konsumentów, cech produktów, konkurencji. Ponad to strategia winna ujmować w sobie elastyczność cenowa w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu...

Mikrootoczenie - omówienie zagadnienia

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z określonymi dostawcami, klientami, pośrednikami oraz wśród określonej grupy konkurentów Metody analizy...

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i metody jego badania. Otoczenia marketingowe przedsiębiorstwa składa się z dwóch warstw: Mikorotoczenie Czyli otoczenie bliższe. Jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w powiązaniu z: - dostawcami - k...

Planowanie działalności marketingowej - omówienie

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Planowanie działalności marketingowej. W planowaniu działalności marketingowej, można przyjmować dwa kryteria podziału: 1) Czasu tj. jakiego przedziału czasu analizowana działalność dotyczy 2) Wagi problemu Ad 1) wydzielamy trzy rodzaje planowania: a) Strategiczne – plan opisujący w jaki...

Wybór koncepcji marketingu - mix a rynek docelowy przedsi_biorstwa

 • Paweł Bogacz
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Wybór koncepcji marketingu – mix a rynek docelowy przedsiębiorstwa. Marketing mix nazywa znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki (zmienne), które łączne są razem po to aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix ...

Marketing - marketing (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Konsekwencją segmentacji rynku i dopasowania oferty do potrzeb, oczekiwań określonych grup odbiorców jest pozycjonowanie lub plasowanie produktu na rynku Pozycjonowanie to działanie związane z takim sposobem zaprezentowanie produktu, dzi...

Grupy metod badawczych - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

GRUPY METOD BADAWCZYCH: Ankiety - kwestionariusze ankiety: internetowe, pocztowe, prasowe, opakowaniowe, itp. Wywiady a) Bezpośrednie - grupowe i indywidualne [osobisty, telefoniczny], internetowe - grupowe są odmianą wywiadów pogłębionych, niestandaryzowanych [ ok. 8 osób, ok. 2 h, realizowany w ...

Produkt - wykład 5(sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

PRODUKT - wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby, oczekiwania i pragnienia klientów (dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea, itp.). W marketingu produkt jest określany jako zestaw korzyści dla nabywcy. W strukturze produktu można wyodrębnić warstwy Rdzeń ...