Marketing-przykładowy egzamin zerowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing-przykładowy egzamin zerowy - strona 1 Marketing-przykładowy egzamin zerowy - strona 2 Marketing-przykładowy egzamin zerowy - strona 3

Fragment notatki:

---------Marketing zerówka :D Grupa I
część 1
Pyt. 1 Proces wymiany informacji i decyzji w którym nabywcy i sprzedawcy określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach to : A Marketing
B Rynek
C Promocja
D Informacja
Pyt. 2 W orientacji tej dostrzega się decydujący wpływ klientów na losy firmy. W centrum uwagi stoi obserwacja zachowań i reakcji konsumentów. A Orientacja produkcyjna
B Orientacja produktowa
C Orientacja sprzedażowa
D Orientacja marketingowa
Pyt. 3 Główny nacisk w działaniu firmy położony na produkt to : A Marketing B Sprzedaż
C Rynek
D Wszystkie wymienione
Pyt. 4 Na możliwości przedsiębiorstwa składają się : A Dochody B Przychody C Własne lub wypożyczone zasoby materialne
D Wszystkie wymienione
Pyt. 5 Do elementów kontrolowanych pozostających pod wpływem zarządu zaliczyć należy : A Konsumentów
B Konkurentów
C Warunki gospodarcze
D Cele przedsiębiorstwa
Pyt. 6 Jego funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym, społecznym, gospodarczym związane jest z zaspokajaniem potrzeb tj. stanu odczuwania braku pożądania czegoś albo też wymagania powodzenia w pewnym działaniu A Konsument
B Nabywca
C
D Przedmiot
Pyt. 7 Wyznacznikiem odczuwania potrzeb konsumenta jest A Wiek
B Zawód
C Hierarchia potrzeb
D Wszystkie wymienione
Pyt. 8 Ta kategoria konsumentów nie ma zbyt wiele czasu na zakupy A „dobowolnie wiodący życie w zgodzie z naturą”
B
C „spełniam obowiązki, które tradycyjnie należą do płci przeciwnej”
D „cierpiący na brak czasu”
Pyt. 9 Kupują towary w celu ich dalszej odsprzedaży detalistom, producentom a także innym hurtownikom
A Detaliści
B Osoby fizyczne
C Hurtownicy D Wszystkie wymienione
Pyt. 10 Sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi... dla osób podejmujących decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie to : A system informacji marketingowej
B Informacja marketingowa
C Informacja strategiczna
D Żadna z wymienionych
Pyt. 11 Kolor produktu stanowi w strukturze produktu
A Rdzeń produktu
B Produkt poszerzony
C Produkt rzeczywisty D Żadne z wymienionych


(…)

… handlowa
B Znak handlowy
C Znak ochronny
D Wszystkie wymienione
Pyt. 14 Różnica pomiędzy ceną detaliczną, a ceną zbytu to :
A Narzut B Marża C Cena zakupu D Podatek Pyt. 15 Oferowanie tego samego produktu różnym nabywcom po różnych cenach to strategia :
A Cen wysokich
B Cen niskich C Cen naturalnych'
D Różnicowanie cen
Pyt. 16 Podstawowa formą komunikacji marketingowej o charakterze masowym stanowi…
… mogą obejmować A dostawę zakupionych produktów B pakowanie produktu
C przyznanie nabywcom dodatkowych korzyści, gdy składają duża zamówienia
D specjalnie traktowanie niezdecydowanych nabywców
Pyt. 9 Zakres przesunięcia wiadomości z pamięci tymczasowej do pamięci trwałej wynika
A z pojemnośći pamięci B z powtarzalności C ze sposobu przekazania
D ze znaczenia wiadomości dla nabywcy
Pyt. 10 W procesie…
… optymalizacji i asortymentowego programu przedsiębiorstwa jest : A Cykl życia produktu
B Analiza portfelowa
C Analiza wieloczynnikowa
D Asortymentacja produktu
Pyt. 13 Stopień pokrewieństwa produktów wchodzących w skład różnych grup asortymentowych to A Nasycenie „w dół”
B Nasycenie „w górę”
C Nasycenie D Harmoniczność
Pyt. 14 Stopień reakcji popytu na zmianę cen, a więc wrażliwość cenową nabywców wyaża…
… narzędziem komunikacji marketingowej jest :
A Promocja
B Reklama
C Promocja osobista
D Promocja dodatkowa
Pyt. 17 Zakodowaną często skróconą symboliczną formę wyrażania głównej idei komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem jest : A Slogan reklamowy
B Model AIDA
C Public relations
D Publicity
Pyt. 18 „Wciąganie” potencjalnego nabywcy do gry, stworzenie zachęt do zakupu to odzwierciedlenie A strategii PULL B…
… determinowana jest przez A cechy nabywców
B cechy produktów
C decyzje nabywców
D etap cyklu życia produktu
Pyt. 10 Zakłócenie jest to A bezkonfliktowe porozumienie
B pomyłka w roku
C użycie niejasnych słów
D zniekształcenie wiadomości Grupa II Część I
Pyt. 1 Produkować więcej i szybciej. Rozwijające się szybko linie produkcyjne pozwalające na masową produkcję sprzedaż jednorodnych, tanich artykułów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz