Orientacjeprowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orientacjeprowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcje (orientacje) prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań rynkowych.
Wyróżniamy 4 fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw:
a) orientację produkcyjną
b) orientacje sprzedażową
c) orientację na klienta, czyli marketingową ( we współczesnym rozumieniu terminu
„marketing”)
d)marketing strategiczny.
Ad a) Istota tej orientacji może zostać wyrażona poprzez wyrażenie podstawowego problem
nurtującego przedsiębiorców okresu w którym został utworzony : jak wytwarzać dużo i
tanio, aby uczynić wyrób Stepnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową
przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności
wykonania.
Ad b) Okres dominowania tej orientacji cechuje się wzrastającym stopniem nasycenia rynku i
zaostrzeniem konkurencji. W tej fazie przywiązuje się dużą wagę do racjonalizacji i
intensyfikacji zbytu. Orientacja sprzedażowa skupia się na problemie jak sprzedać to co
firma potrafi masowo i tanio wytwarzać.
Ad c) Orientacji marketingowej wiąże się z wchodzeniem poszczególnych krajów wysoko
rozwiniętych w fazę rozwojową. Istota tej orientacji daje nam obraz jak wybrać i zdobyć,
ewentualnie – stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby
przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego aspiracji rozwojowych.
Ad d) Orientacja ta wynika z przystosowania koncepcji zarządzania zorientowanego na rynek
do wymagań strategicznego zarządzania. Daje nam odpowiedz na problem w jaki sposób w
warunkach zmieniającego się otoczenia – wybrać i zdobyć, ewentualnie stworzyć, a
następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów
odpowiednie do jego potrzeb i długofalowych aspiracji rozwojowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz