Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie - strona 1 Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie - strona 2 Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

 
Zachowanie równowagi pomiędzy interesami firmy klienta i środowiska naturalnego.
 
Kryteria
Orientacje rynkowe, fazy rozwoju działań rynkowych
Produkcyjne
Sprzedażowe
Tradycyjne
Strategiczne
Społeczne
Podmiot (jako punkt wyjścia)
produkt (dobro materialne)
usługa
konsument
konsument
konsument i jego otoczenie
Proces (zjawisko jako punkt wyjścia działań)
produkcja
produkcja i sprzedaż
rynek
przyszłe rynki
rynek i jego wpływ na otoczenie
Zakres działań
bardzo wąski
wąski
szeroki
szeroki perspekty - wiczny
szeroki zróżnicowany
Sposób stosowania instrumentów
cząstkowy
niezintegro - wany
zintegrowany
zintegrowany
szczególnie zintegrowany
 
Warunki brzegowe biznesu
Środowisko:
Społeczne
Polityczne
Ekonomiczne
Techniczne
- ochrona środowiska
- historia, tradycja,
- etyka,
- środki przekazu,
- podstawy prawne,
- parlament,
- Unia Europejska,
- polityka międzynarodowa,
- giełda warszawska,
- międzynarodowe rynki finansowe,
- Banki,
- warunki opodatkowania,
- łączność i techniki informacyjne,
- wynalazki,
- transfer technologii,
- badania i rozwój,
 
Otoczenie dalsze (globalne)
Otoczenie bliższe
naturalne
przedsiębiorstwo
socjokulturowe
 
polityczno- prawne
makroekonomiczne
techniczne
 
 
 
 
 
Ujęcie podmiotowe
Konsumenci
Podmioty gospodarcze w obrębie branży działania
- potrzeby i oczekiwania
- segmenty, status materialny, opinie i oczekiwania, wzorce konsumpcji użytkowania produktu,
- cechy charakterystyczne demograficzne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne,
- typ konkurencji w działaniu potrzeb w dziedzinie produktu,
- konkurenci, liczba i wielkości potencjału, atuty i słabości, stosowane strategie stopień integracji, Ujęcie przedmiotowe
Technologie
Procesy społeczne


(…)


Gospodarcze
Instytucjonalne (policja, wojsko)
Infrastrukturalne (wodociągi)
 
Makrootoczenie - zespól warunków funkcjonowania firmy wynikający z tego,że działa ono w określonym kraju, w regionie w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym, itp.
 
Analiza makrootoczenia
 
W teorii i praktyce analizy przedsiębiorstw wypracowano dwie zasadnicze koncepcje analiz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz