marketing wszystko

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing wszystko - strona 1

Fragment notatki:


Przedsiębiorstwa musza poświęcać wiele wysiłku sprawie rozwoju nowych produktów. Zastępowanie produktów dotychczasowych nowymi jest niezbędne w celu utrzymania sprzedaży na dotychczasowym poziomie lub stworzenia warunków do rozwoju sprzedaży w przyszłości. Wprowadzenie nowych produktów możliwe jest w drodze nabycia i/lub rozwoju. Proces nabycia może polegać na: a) wykupieniu innej firmy; b) kupnie wybranych patentów od innych firm c) zakupie licencji lub koncesji na działanie w ramach franchishingu. Rozwój nowego produktu może przyjąć dwie formy - przedsiębiorstwo może opracować go we własnych laboratoriach lub może zlecić to firmie zajmującej się rozwojem nowych produktów. NOWY PRODUKT jest to całkowicie oryginalny udoskonalony bądź zmodyfikowany produkt lub nowa marka produktu tworzone w dziale badań i rozwoju firmy. KATEGORIE PRODUKTU POD WZGLĘDEM STOPNIA NOWOŚCI : a) produkty nowe na świecie - nowy produkt na nowym rynku; b) nowe linie produktu - nowe produkty pozwalające firmie na wejście po raz pierwszy na istniejący już rynek; c) produkty do d atkowe - uzupełniają linie; d) udoskonalenia dotychczasowych produktów - nowe produkty o lepszym działaniu lub większej wartości postrzeganej; e) produkty repozycjonow a nie - istniejące produkty wprowadzane na inny rynek lub segment rynku; f) produkty redukujące koszty - nowe produkty spełniające podobne funkcje po niższych cenach. W warunkach ostrej konkurencji na większości rynków przedsiębiorstwa które nie zdołają wytworzyć nowych produktów wystawiają się na wielkie ryzyko. Posiadane przez nich produkty nie są odporne na zmiany potrzeb i gustów konsumentów nowe technologie krótsze cykle życia produktu i zwiększoną konkurencję. Równocześnie rozwój nowego produktu wiąże się z istotnym ryzykiem. Pomyślny rozwój nowego produktu może być hamowany przez: a) deficyt wartościowych pomysłów na nowy produkt w niektórych dziedzinach; b) rozproszenie rynku - przez ostrą konkurencję przedsiębiorstwa musza kierować swoje produkty do mniejszych segmentów rynku a to oznacza mniejszą sprzedaż i mniejsze zyski; c) ograniczenia administracyjne i społeczne - nowe produkty muszą spełniać kryteria społeczne takie jak bezpieczeństwo konsumenta ochrona środowiska; d) wysoki koszt rozwoju nowego produktu - w celu stworzenia kilku dobrych produktów przedsiębiorstwo musi zgromadzić wiele pomysłów oraz musi ponieść rosnące koszty badań rozwoju produkcji i marketingu; e) szybszy czas rozwoju - wielu konkurentów może wpaść na ten sam pomysł w tym samym czasie i zwycięstwo przypadnie najszybszemu; f) krótszy cykl życia produktów - kiedy nowy produkt odnosi sukces konkurenci kopiują go tak szybko że następuje znaczne skrócenie cyklu życia. INNOWATORZY POMYSŁÓW: kierownicy ds. produktu kierownicy ds. nowego produktu; komitety ds. nowego produktu; wydziały ds. nowego produktu; zespoły ds. przedsięwzięć związanych z nowym produktem.

(…)

… możliwość wykrycia wad produktu oraz lepszy wgląd w zachowanie różnych segmentów rynku. KOMERCJALIZACJA PRODUKTU testowanie rynku na ogol dostarcza kierownictwu wystarczającej ilości informacji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na komercjalizację to będzie musiało ponieść największe koszty: zawrzeć kontrakt na produkcję i budowę lub wynajęcie…
… na rynku krajowym czy na rynku międzynarodowym. Niewiele firm ma śmiałość kapitał i odpowiednie zasoby konieczne do wprowadzenia nowych produktów do sieci dystrybucji w skali całego kraju lub w skali globalnej. Przedsiębiorstwa opracowują także sposób opanowania rynku w czasie. Zwłaszcza małe przedsiębiorstwa dokonują wyboru atrakcyjnego miasta i przeprowadzają błyskawiczną kampanię umożliwiającą szybkie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz