Wykład - Innowacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Innowacja - strona 1 Wykład - Innowacja - strona 2 Wykład - Innowacja - strona 3

Fragment notatki:

Marketing dr Marek Drzazga
Wykład 4
Innowacja
To wszelkie uznane przez człowieka za nowość zmiany w stosunku do stanu poprzedniego dotyczące wartości, zjawisk kulturowych, prądów, myśli, obyczajów, poglądów, nowości techniczne, usprawnienia organizacyjne i społeczne dotyczące dziedzin życia społecznego
to idea spostrzegana przez jednostkę jako nowa
to każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różna od form istniejących
oznacza zazwyczaj użycie nowych idei w organizacji, może znaczyć nowy produkt, usługę lub sposób robienia rzeczy
Rodzaje nowych produktów ze względu na stopień ich nowości
produkty nowe na świecie
nowe linie produktu - pozwalające firmie na wejście po raz pierwszy na dany rynek
produkty dodatkowe - nowe uzupełniające dotychczasowe linie produktu
udoskonalenia - produkt udoskonalony w miejsce istniejącego
produkty repozycjonowane - istniejące na nowe rynki lub ich segmenty
produkty redukujące koszty - nowe produkty pełniące dotychczasowe funkcje po niższych kosztach
Bariery wprowadzania innowacji
techniczne - stary sprzęt
organizacyjne - bunt pracowników, brak przygotowania
prawne
ekonomiczne
zasobowe
kulturowe
informacyjne
motywacyjne - misja przedsiębiorstwa, wizja, cele
psychospołeczne
Postawy wobec innowacji
akceptacja - wysoka motywacja, zaangażowanie w proces innowacji
obojętność - spadek motywacji, brak zaangażowania napięcie, niezadowolenie
bierny opór - utrata motywacji, rozdrażnienie, frustracja, zniechęcenie
czynny opór - agresja, wrogość, konfliktowość, chęć ucieczki z trudnej sytuacji
Stosunek do innowacji zależy od:
subiektywnego widzenia przez człowieka swojej własnej sytuacji
posiadanej wiedzy
doświadczenia i wyobraźni
stopnia zgodności oczekiwań z osiągnięciami
Źródła pomysłów dotyczące innowacji:
zewnętrzne - informacje od klienta, konkurencji, handlowcy, luki na rynku, cenowa funkcja użyteczności
wewnętrzne - pracownik znający wizję, misję, cele przedsiębiorstwa
Rozwój nowego produktu
poszukiwanie, gromadzenie idei nowego produktu
wstępna selekcja idei produktu
analiza techniczna
techniczny rozwój
testowanie, wprowadzenie na rynek
Metody generowania nowych pomysłów

(…)

… selekcja idei produktu
analiza techniczna
techniczny rozwój
testowanie, wprowadzenie na rynek
Metody generowania nowych pomysłów
a) utworzenie listy atrybutów - analiza istniejących produktów i poszukiwanie metod modyfikacji
b) zależności wymuszone - analiza zależności pomiędzy kilkoma produktami
c)identyfikacja potrzeb - badania opinii konsumentów
d) burza mózgów (wykluczenie krytyki, preferowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz