Przedsiębiorczość-wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość-wykład 4 - strona 1 Przedsiębiorczość-wykład 4 - strona 2 Przedsiębiorczość-wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4 28.10.2010 Obszar działania:
przedsiębiorstwa krajowe (produkt tylko na rynek jednego kraju),
przedsiębiorstwa międzynarodowe (produkt na rynek innego kraju),
przedsiębiorstwa wielonarodowe (produkt dostosowany do poszczególnych rynków),
przedsiębiorstwa globalne (produkt jednakowy na wszystkich rynkach).
INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Rodzaje innowacji i kryteria ich wyodrębniania: Na zakres skutków powodowanych przez innowacje:
Innowacje strategiczne (są to wielkie zmiany, które dotyczą przedsięwzięć długofalowych i o dużym znaczeniu dla firmy),
Innowacje taktyczne (są to wszelkiego rodzaju bieżące zmiany w technice produkcji, technologii, metodach wytwarzania i organizacji. Celem ich jest podniesienie sprawności funkcjonowania firmy oraz lepsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa).
Przedmiot innowacji;
Innowacje produktowe (tworzenie nowych wyrobów i usług lub zmiana istniejących),
Innowacje procesowe (nowy sposób wytwarzania danego produktu lub nowe prowadzenie usługi czy dystrybucji),
Innowacje organizacyjne (zmiany organizacji przedsiębiorstwa),
Innowacje marketingowe (zmiany na etapie marketingu produktów np. zmiany w wyglądzie produktu (opakowanie) zmiany strategii marketingowej itp.).
Przyczyny powstania innowacji;
Innowacje popytowe (stymulowane przez potrzeby ujawniające się na rynku),
Innowacje podażowe (są następstwem odkryć wynalazków i pomysłów). Innowacje należy rozumieć jako tworzenie lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w jej dyspozycji.
Koncepcje dotyczące innowacji:
Model liniowy (badania, prace rozwojowe, dyfuzja) - innowacje tylko w sferze nauki, a później dostawały się do produktów,
Narodowy System Innowacji,
Nowe podejście do innowacji.
Narodowy System Innowacji - kompleks wyodrębnionych instytucji, które wspólnie i indywidualnie wnoszą wkład do rozwoju i rozprzestrzeniania się (dyfuzji) nowej technologii, w ramach którego rządy formułują i realizują politykę mającą za zadanie oddziaływanie na procesy innowacyjne (Matcalfe 1995).
Narodowy System Innowacji w Polsce:
Sektor rządowy (ministerstwa, sejm, senat, urzędy powiatowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Inkubatory Przedsiębiorczości, Parki Przemysłowe, Fundusze pożyczkowe i kredytowe),
Sektor przedsiębiorstw (małe, średnie, duże, międzynarodowe i globalne),
Sektor nauki i edukacji (uczelnie, PAN, instytuty).


(…)

…, Microsoft).
Perspektywy innowacji:
Identyfikacja potrzeb konsumenta
Metody marketingowe
Głos konsumenta
Przewodnictwo konsumenta
Segmentacja,
Statystyka (badania ankietowe konsumentów pod kątem ich potrzeb,
Prototypy,
Testy.
Obserwacja i identyfikacja potrzeb konsumenta,
Burza mózgów,
Prototypy i rozwiązania,
Regularne testowanie i wdrażanie.
Tworzenie platformy rozwoju produktu/usługi,
Rozwój firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz