opracowanie - obserwacja skategoryzowana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie - obserwacja skategoryzowana - strona 1 opracowanie - obserwacja skategoryzowana - strona 2 opracowanie - obserwacja skategoryzowana - strona 3

Fragment notatki:

........... polega na tym, ze obserwator szczegółowo wie, w jakich warunkach ma prowadzić obserwację, a także wie, jak rejestrować wyniki obserwacji. W miejsce kropek należy wstawić: E obserwacja skategoryzowana ........... polega na czynnym uczestniczeniu prowadzącego badanie w procesie badawczym, przez nawiązanie kontaktu z respondentem i przeprowadzenie rozmowy. W miejsce kropek należy wstawić: A wywiad bezpośredni ........... to rodzaj badania, w którym zostaje stworzona sztuczna sytuacja przez badacza, dla zbioru obiektów badanych, w oparciu o hipotetyczny zbiór zmiennych i ich zachowaä. W miejsce kropek należy wstawić: C eksperyment laboratoryjny .......... polega na spontanicznym i szybkim wypowiadaniu przez badanego słów, kojarzonych ze słowem podanym przez badającego. W miejsce kropek należy wstawić: D test skojarzeń słownych ......... to proces przygotowania "surowych" danych do analizy, prowadzonej tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. W miejsce kropek należy wstawić: E redukcja ............ obejmuje ustalenie, jaką wartość mają zebrane informacje i eliminacji tych, które zostaną uznane za wątpliwe pod względem metodologicznym. W miejsce kropek należy wstawić: A weryfikacja .......... polega na wyborze tych danych ze zbioru posiadanych informacji, które są niezbędne dla weryfikacji hipotez. W miejsce kropek należy wstawić: B selekcja .......... mają na celu zidentyfikowanie pewnych zjawisk, czy to przez wartościowanie, czy przez mierzenie siły związku pomiędzy zjawiskami rynkowymi a narzędziami marketingowymi. W miejsce kropek należy wstawić: A badania opisowe ............ zasięg rynku danego przedsiębiorstwa kończy się tam, gdzie nie ma jego rzeczywistych i potencjalnych klientów. W miejsce kropek należy wstawić: A przestrzenny Analiza marketingowa wykazała, że koszt jednostkowy produktu przewidywanego do wprowadzenia jest za wysoki. Przedsiębiorstwo powinno rozważyć: 1 zwiększenie wielkości produkcji 2 poszerzenie kanałów dystrybucji 3 wydłużenie linii produktu 4 poszerzenie produktu Wypowiedź jest: C błędnie 2 Analiza portfolio BCG pozwala: 1 maksymalizować zysk z produktów 2 porównywać zyski 3 kształtować ceny 4 ocenić bieżącą pozycję rynkową przedsiębiorstwa Wypowiedź jest: A prawidłowa Analiza portfolio BCG pozwala: 1 planować przepływ środków finansowych w ramach istniejącego programu asortymentowego 2 dostrzec niebezpieczeństwo związane z niekorzystną strukturą asortymentową 3 ocenić rozwój produktów w czasie 4 planować działania marketingowe
Wypowiedź jest: A prawidłowa Analizując powiązania polityki cen firmy z pozostałymi instrumentami marketingu-mix w warunkach konkurencji monopolistycznej, należy stwierdzić, że:

(…)

… i różnicowania ceny
Normatywna strategia "inwestować", jest zalecana dla tych produktów, które w macierzy portfolio w wersji General Electric miedzy innymi charakteryzują się: .......... atrakcyjnością rynku i ........... pozycją konkurencyjną.
W miejsce kropek należy odpowiednio wstawić:
C średnią ; wysoką
O stosowaniu bezpośrednich kanałów dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych przesądza:
1 mała liczba…

Który z przykładowo sformułowanych marketingowych celów operacyjnych można uznać za w pełni poprawny?
niedawno produkcie "X""
E "w II półroczu br. zwiększyć w stosunku do I półrocza br. Wielkość marży brutto z tytułu sprzedaży pralek automatycznych o 10% na rynku województwa nowosądeckiego.
Marketing mix jest kompozycją złożoną z:
1. podkompozycji produktu
2. podkompozycji marż
3. podkompozycji dystrybucji
4…
…" produkuje miedzy innymi musztardę w słoikach o pojemności 0.25 l. Swojemu głównemu odbiorcy hurtowemu, firmie "Taxus", przedsiębiorstwo "Populus" zleciło umieszczanie na słoikach z musztardą stosownych etykiet. W zamian za wykonywanie tej czynności, firma "Populus" udziela firmie "Taxus" rabatu na swój produkt. Jest to przykład rabatu:
E funkcjonalnego właściwego
Przedsiębiorstwo "Syringa" jest firmą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz