Marketing - materiały i pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 11900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - materiały i pytania - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: etapy badań marketingowych, źródła informacji wykorzystywane w procesie badawczym, dobór próby badawczej, metody zdobywania informacji, analiza SWOT, strategie marketingowe przedsiębiorstwa, macierz Ansoff`a, strategia kształtowania pola rynkowego przedsiębiorstwa, strategia stymulacji rynku, strategia parcelacji rynku, strategia przestrzennego zasięgu rynku, strategia wejścia na rynek, strategia preferencji jakościowych, strategia typu "cena-ilość", strategia marketingu masowego, strategia marketingu zróżnicowanego, segmentacja rynku. Notatka dotyczy również zagadnień takich jak: produkt, struktura produktu wg Leavitta, klasyfikacja produktów, klasyfikacja produktów konsumpcyjnych, klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych, fazy rynkowego życia produktu, rodzaje cyklów życia, funkcje znaków towarowych, strategie marek, wprowadzanie na rynek nowych produktów, proces akceptacji nowości, testy produktu, cena, cele polityki cen. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: wybór polityki cen, konkurencja cenowa, konkurencja niecenowa, sposób wyznaczania ceny, dystrybucja, rodzaje kanałów dystrybucji, kanał konwencjonalny, kanał zintegrowanych pionów, pośrednicy, rodzaje pośredników, hurt, kupcy hurtowi, handel detaliczny, teoria koła detalu, etapy projektowania kanałów, ocena kanałów dystrybucji, formy franchisingu, promocja, metody ustalania funduszu promocyjnego, reklama, model komunikacji jednostopniowej, model komunikacji dwustopniowej. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: cel reklamy, sprzedaż osobista, promocja dodatkowa, instrumenty public relations.

W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa koncentruje się na:
1. masowej produkcji standardowych produktów,
2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach,
3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu,
4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty
wytwarzane przez firmę.
Odpowiedź jest:
A - poprawna
B - błędnie (1)
C - błędnie (2)
D - błędnie (3)
E - błędnie (4)
Firma produkująca rowery zamierza w dłuższej perspektywie koncentrować się na:
- rozbudowie centrów hurtowych, doskonaleniu systemu logistyki,
- poprawie terminowości dostaw, zintensyfikowaniu reklamy,
- wprowadzaniu prowizyjnego systemu wynagradzania działu sprzedaży.
Orientację taką można określić jako:
A - produkcyjną
B - pola rynkowego
C - sprzedażową
D - marketingową
E - strategiczną
Orientacja marketingowa jako filozofia działania przedsiębiorstwa rozwija się w Europie Zachodniej w okresie:
A - od pierwszej rewolucji przemysłowej,
B - od I -szej wojny światowej,
C - po okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego,
D - przed II wojną światową,
E - po II wojnie światowej.
Głównymi przesłankami wykształcenia się marketingowej orientacji przedsiębiorstw były:
1.wzrost nasycenia rynku i konkurencji,
2.wzrost funduszu swobodnej decyzji,
3.globalizacja rynków,
4.zmniejszenie się możliwości doskonalenia i różnicowania produktów.
A - poprawnie
B - błędnie (1)
C - błędnie (2)
D - błędnie (3)
E - błędnie (4)
Orientacja marketingowa za punkt wyjścia działań przedsiębiorstwa bierze pod uwagę:
A - konieczność uzyskiwania przez firmę wysokiego zysku,
B - zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesu produkcji,
C - życzenia, preferencje, oczekiwania konsumentów
D - konieczność zwiększenia skali działania firmy,
E - zwiększenie ilości i jakości wytworzonych produktów
przez firmę.
Ujęcie tradycyjne utożsamia marketing z:
A - zaspokojeniem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz