Marketing - Kieżel Ewa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - Kieżel Ewa - strona 1 Marketing - Kieżel Ewa - strona 2 Marketing - Kieżel Ewa - strona 3

Fragment notatki:...Marketing [od ang. Market – rynek] – jest określoną koncepcją działalności przedsiębiorstwa, jest filozofią prowadzenia biznesu.
Już starożytni prowadzili wymianę. Aż do początku XX w. rzadko spotyka się wzmianki o marketingu. Koncepcja ta powstała w latach 50-tych XX w.

Przesłanki narodzin koncepcji:
otoczenie podmiotów stawało się coraz bardziej dynamiczne i burzliwe
następowały ciągłe zmiany produktów
zmieniający się układ konkurentów
nieprzewidywalność działalności władz państwowych
zasadnicze innowacje techniczne
zmiany w systemach wartości
zmiany w zachowaniu się dużych grup ludności...


....Rodzaje informacji marketingowych:
a) ze względu na kryterium celu jakiemu służą informacje:
informacje operatywne – są przetwarzane i przechowywane wewnątrz przedsiębiorstwa. Zastosowuje się je w procesie decyzyjnym bieżącym. Dotyczy operacji rynkowych przedsiębiorstwa. Dostarczają wiedzy o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.
Informacje specjalne [problemowe] – informacje te pochodzą z badań marketingowych. Stosowane są w sytuacji problemowej. Aby wyjaśnić przyczyny sytuacji uruchamia się badania marketingowe. Informacje te nie są gromadzone w sposób ciągły.

b) ze względu na miejsce wytwarzania i dostępności informacji:
informacje wewnętrzne – informacje o strukturze sprzedaży, kosztach, zatrudnieniu. Gromadzone są na bieżąco.
Informacje zewnętrzne – powstają i są dostępne na zewnątrz danej organizacji. Informacje te mogą pochodzić z GUS lub Urzędu Miejskiego...
Informacje wspólne – powstają z połączenia informacji zewnętrznych i wewnętrznych...

MARKETING semestr 3 - wykłady prof. E. Kieżel
Wykład 1
Istota i elementy marketingu
Marketing [od ang. Market - rynek] - jest określoną koncepcją działalności przedsiębiorstwa, jest filozofią prowadzenia biznesu.
Już starożytni prowadzili wymianę. Aż do początku XX w. rzadko spotyka się wzmianki o marketingu. Koncepcja ta powstała w latach 50-tych XX w.
Przesłanki narodzin koncepcji:
otoczenie podmiotów stawało się coraz bardziej dynamiczne i burzliwe
następowały ciągłe zmiany produktów
zmieniający się układ konkurentów
nieprzewidywalność działalności władz państwowych
zasadnicze innowacje techniczne
zmiany w systemach wartości
zmiany w zachowaniu się dużych grup ludności
Za twórcę koncepcji marketingu uznawany jest Amerykanin Philip Kotler.
Marketing [wg Kotlera] - jest działalnością ludzka zmierzającą do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców, poprzez procesy wymiany
Marketing [w ujęciu wąskim] - wiązano go z działalnością przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych
Marketing [ w ujęciu szerokim] - obejmuje swym zasięgiem także instytucje nie komercyjne, nie nastawione na zysk [szkolnictwo, resort zdrowia, kultura]
Marketing [wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego] - jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy osób otrzymują to co pragną osiągnąć, przez tworzenie, oferowanie i wymianę oferowanych produktów.
Marketing - jest procesem planowania i urzeczywistniania koncepcji produktu, cen, dystrybucji i promocji prowadzącym do wymiany realizującej cele jednostek i organizacji
Marketing - jest to proces społeczno - gospodarczy mający na celu poznanie aktualnej sytuacji i przyszłej struktury popytu na dobra i usługi oraz zaspokajanie tego popytu poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie dóbr w odpowiednim miejscu i czasie.
4 wcześniejsze orientacje w działalności przedsiębiorstw wg H.Mefert`a:
orie

(…)

… znaczenie reklamy i innych środków aktywizacji sprzedaży. Zaczęto się zastanawiać jak sprzedać wyprodukowane towary, rozwinął się system masowej dystrybucji [sklepy typu cash and carry]. orientacja marketingowa - orientacja ta wiąże się z wchodzeniem krajów wysokorozwiniętych w fazę zwaną „społeczeństwem obfitości”. Rynek staje się rynkiem konsumenta. Dzięki powojennemu boomowi gospodarczemu szybko wzrasta…
…, walorów danego produktu, zachęca do zakupu
reklama firmy - lansuje nazwę firmy i znak firmowy
źródła finansowania reklamy:
reklama indywidualna - obciąża nadawcę reklamy
reklama wspólna - wspólne reklamowanie producentów np. wyrobów mlecznych. W kosztach reklamy partycypuje określona grupa przedsiębiorstw i koszty są niższe
ze względu na wykorzystane media:
reklama prasowa - reklama taka a krótki cykl życia, czytelnicy rzadko interesują się kolumnami reklamowymi
reklama telewizyjna - jest nowoczesna, ma największą siłę oddziaływania. Działa na słuch, wzrok. Ma jednak krótki cykl życia, a koszty emisji są wysokie
reklama radiowa - możliwość skierowania takiej reklamy do grup docelowych, relatywnie mały koszt.
Reklama kinowa - porównywana z reklamą telewizyjną
Reklama pocztowa - przekazywanie…
… jako element marketingu-mix
Produkt - usługa - składa się z :
oferty podstawowej
oferty usług dodatkowych
Usługa podstawowa to: koncepcja zaspokojenia określonej potrzeby klienta
brak świadectwa materialnego
Usługi dodatkowe:
tworzy je zestaw różnych elementów [forma obsługi klienta, dostarczenie usługi, zachowanie personelu usługowego]
Produkt- usługa ma także swoją budowę [budowa produktu - usługi]:
istota…
…, które są bardzo intensywne, Stosowanie tu są strategie niskiej i wysokiej ceny
fazę regionalizacji sprzedaży - selekcja i wybór miejsca świadczenia usług wg kryterium demograficznego, poziomu konkurencji. Do innych działań zalicza się działania promocyjne [reklam prasowa, tv, radiowa oraz sprzedaż osobista]
fazę wzrostu - obserwuje się nasycenie rejonu placówkami firmy i placówkami firm konkurencyjnych. Oprócz…
… promocyjna opakowań polega na pokazywaniu informacji o właściwościach, funkcjach, przeznaczeniu i składzie. Wiąże się z zachęceniem konsumentów do zakupu.
Opakowanie jednostkowe spełnia istotna rolę z punktu widzenia merchandisingu [zdolność zwrócenia uwagi klienta, czas odnalezienia poszukiwanego produktu]. Wiąże się to z różnymi sposobami ekspozycji towaru w sklepie samoobsługowym.
Cykl życia produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz