Wykład - Koncepcja marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koncepcja marketingu - strona 1 Wykład - Koncepcja marketingu - strona 2 Wykład - Koncepcja marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja marketingu „12P”
PRODUCT - produkt
PRICE - cena
BRANDING - znaki handlowe
CHANNELS OF DISTRIBUTION - kanały zbytu
PERSONAL SELLING - akwizycja osobowa
ADVERTISING - reklama
Koncepcja 7P M. Christopher, A. Peyne, D. Ballantyne
PRODUCT - produkt
PRICE - cena
PLACE - dystrybucja
PROMOTION - promocja PEOPLE - pracownicy
PROCESSES - procesy
PUBLIC RELATIONS -relacje zewnętrzne
Skondensowany zbiór tych czynników spopularyzował Mc Carthy w formie 4P
PRODUCT - produkt
PRICE - cena PRODUCT DISTRIBUTION - dystrybucja PROMOTION - promocja
Podzmienne w koncepcji marketingu mix-4P
Każdy z elementów marketingu tzw. „cztery P”. zostaje podzielony na podzmienne. Produkt - cechy, jakość opakowania, marko serwis, gwarancje, zwroty. Promocja - reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations. Cena - cennik, rabaty, upusty, warunki kredytowe, okresy płatności. Dystrybucja - miejsce, lokalizacja, kanały dystrybucji, gospodarka magazynowa i transportowa, logistyka, zasięg terytorialny. PRODUKT jako narzędzie marketingu mix
test rynkowy nowych produktów,
modyfikowanie produktów dotychczas wytwarzanych, eliminowanie produktów, które nie zaspakajają potrzeb nabywców,
określanie polityki branżowej i struktury produkcji,
wytwarzanie produktów mających zdolność zaspokajania potrzeb i budzenia popytu oraz zapewnienia przewagi nad konkurencją,
programowanie wyposażenia produktów obejmujące nazwę, markę, opakowanie itp.
CENA jako narzędzie marketingu mix
Cena to pieniężny wyraz wartości towaru, wartość przedmiotu wymiany, zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, wyrażona zwykle w jednostce pieniężnej. Cena jest cechą każdej transakcji bez względu na rodzaj, choć może przybierać różne formy - czynszu, składki, wynagrodzenia, stopy procentowej itp.
DYSTRYBUCJA jako narzędzie marketingu mix
analizowanie rozmaitych możliwości wyznaczenia dróg obiegu produktu na rynku,
opracowanie programów współdziałania producentów z hurtownikami i detalistami,
ustalanie sprawnych procedur oferowania, zamawiania i dostawy produktów,
minimalizowanie kosztów sprzedaży,
wykorzystywanie logistyki marketingowej do zapewniania dostawy towarów “we właściwym czasie”, stosownie do lokalizacji nabywców.
PROMOCJA jako narzędzie marketingu mix
Promocja to oddziaływanie na odbiorców produktu danej firmy polegające na przekazaniu informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towaru w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

(…)

… podzmienne):
1. PRODUKT- cechy, jakość, opakowanie, marka, serwis, gwarancje, zwroty.
2. PROMOCJA- reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations, sponsoring, marketing bezposredni
3. CENA- cenniki, rabaty, upusty, warunki kredytowania, okresy płatności. 4. DYSTRYBUCJA- miejsce, lokalizacja, kanały dystrybucji, gospodarka magazynowa i transportowa, logistyka, zasięg terytorialny.
Specyfika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz