Marketing opracowanie - Opakowanie produktu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing opracowanie - Opakowanie produktu - strona 1 Marketing opracowanie - Opakowanie produktu - strona 2 Marketing opracowanie - Opakowanie produktu - strona 3

Fragment notatki:...1. Reklama.
Pojęcie reklamy wg. AMA
Reklama jest to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług i idei przez określonego nadawcę w określonym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu mediów.

2. Rodzaje reklamy
ATL (Above – the – Line)
BTL (Belov – the – Line)
Pionierska – cel:
- Kształtowanie popytu pierwotnego
- W fazie wprowadzania produktu na rynek
- Uwaga odbiorcy na kategorii (cechach) produktu
Konkurencyjna:
- Na rynku produkty konkurencyjne – substytucyjne
- Cel: kształtuje popyt selektywny
- Faza dojrzałości
Przypominająca:
- Przypomina i utwierdza dotychczasowych klientów o słuszności wyboru......1. System informacyjny w przedsiębiorstwie
Jest to celowo zaprojektowany zbiór metod i procedur tworzenia, przesyłania, przetwarzania, magazynowania i dostarczania informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do kontrolowania jego wyników.

2. Cechy informacji
Jakość
Ilość
Trafność
Prostota i zrozumiałość
Czas dotarcia
Zgodność i porównywalność

3. Typologia strumieni informacyjnych
Strumienie
Operatywne (prowadzone w sposób ciągły, np. co miesiąc, co rok)
Specjalne (zbierane okresowo, związane z rozwiązaniem jakiegoś problemu, z podjęciem jakiejś decyzji)
Strumienie
Zewnętrzne (źródło informacji jest poza przedsiębiorstwem, w jego otoczeniu)
Wewnętrzne (źródło informacji znajduje się wewnątrz przedsiębiorstwa)
Strumienie
O wydarzeniach przeszłych (o tym co się już wydarzyło, wydarzenia pewne)
O wydarzeniach przyszłych (część informacji jest pewna a część nie, przykładem jest sporządzanie planów)
Strumienie informacyjne nakazowe (nakazują firmie określone zachowania)
Strumienie informacyjne będące ekspertyzami
Strumienie
Formalne (informacje ogłoszone ogólnie, dla pracowników)
Nieformalne (informacja przyjacielska)...

Segmentacja rynku
Segmentacja rynku
To podział rynku wg. Określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców (tzn. segmenty), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu strategii.
Segment rynku
To jednorodna (homogeniczna) grupa nabywców danego produktu na podstawie określonych kryteriów, najczęściej socjoekonomicznych, demograficznych, psychofizycznych i innych.
Kryteria segmentacji rynku (klasyfikacje)
Kryteria
Ogólne i specyficzne
Obiektywne i subiektywne
Kryteria
Odnoszące się do konsumenta
Społeczno - ekonomiczne
Demograficzne
Psychofizyczne
Odnoszące się do produktu i sytuacji zakupu
Wzorce konsumpcji
Warunki zakupu
Oferowane korzyści (wartości)
Rodzaje segmentacji (przykłady)
Oczekiwane korzyści (wartości) przez nabywców)
Segment oczekujących jakości
Segment oczekujących ekonomiczności
Segment oczekujących obsługi
Wg. Kryterium adaptacji
Innowatorzy (pionierzy) - 2,5% odbiorców na rynku
Pierwsi naśladowcy (rozwazni) - 13,5%
Wczesna większość naśladowców (ostrożni) - 34%
Późna większość naśladowców (bierni) - 34%
Maruderzy (konserwatyści) - 16%
Proces adaptacji. Zależy od zmian w psychice konsumenta od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszy o nowym produkcie do momentu kiedy go zaakceptuje i jest skłonny go zakupić.
Segmentacja gospodarstw domowych (cykl życia gospodarstwa)
Ekspansja
Stabilizacja
Pomniejszanie się (kurczenie) gospodarstwa
Segmentacja w oparciu o cykl życia rodziny
Samotna młoda osoba
Młode małżeństwo (bez dzieci)
Małżeństwo z dziećmi (dzieci do 6 lat)
Małżeństwo z dziećmi (dzieci powyżej 6 lat)
Starsze małżeństwo (z dziećmi)
Starsze ma

(…)

… i mikrootoczenia.
Mikrootoczenie + Makrootoczenie = Otoczenie Marketingowe
Makrootoczenie
Jest otoczeniem dalszym. Składa się z czynników o szerszym zasięgu, które determinują w podobny sposób działania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na makrootoczenie, musi się do tych uwarunkować dostosowywać.
Mikrootoczenie
Jest otoczeniem bliższym (rynkowe, sektorowe, konkurencyjne). Bezpośrednio…
… (przedsiębiorstwa), gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe (instytucje), organizacje non - profit, społeczno - polityczne, itp.
Marketing - Mix
Marketing - mix
Obejmuje zbiór zintegrowanych środków (instrumentów) którymi przedsiębiorstwo może jednocześnie oddziaływać na swój rynek docelowy (mikrootoczenie) i podejmować w stosunku do nich określone decyzje, stwarzając optymalny program (kompozycję) działań marketingowych.
Elementy Marketingu - mix (tzw. 4P)
Kompozycja marketingowa (4P)
Produkt (product)
Różnorodność (asortyment)
Cechy produktu (np. rozmiar, kolor)
Styl, jakość
Marka
Opakowanie
Obsługa klienta
Gwarancja
Zasady zwrotu
Cena (price)
Cena katalogowa
Rabaty, upusty
Okres płatności
Warunki kredytu
Dystrybucja (miejsce place)
Kanały dystrybucji
Pokrycie rynku produktem
Asortyment
Jednostka handlowa…
…, niewidzialnych)
Instrumenty oddziaływania na rynek
Produkt i jego elementy
Ceny i polityka rabatowa
Dystrybucja
Aktywizacja sprzedaży (komunikacja marketingowa)
Rezultaty działania
Sprzedaż i wyniki na sprzedaży
Udział w rynku
Wizerunek (image) przedsiębiorstwa, produktów, marek
Stopień zadowolenia i lojalności klientów
Etapy badań marketingowych
Identyfikacja i określenie problemu (przedmiotu) badawczego…
… klientów (handel)
Kto kupuje?
Co kupuje?
Kiedy kupuje?
Gdzie kupuje?
Jak często kupuje?
Dlaczego (nie) kupuje?
Główne wymiary zachowań konsumentów
Możliwości zakupu. Są związane ze stanem realnym warunków ekonomicznych nabywcy. Warunki te tworzą naturalne ograniczenia (bariery) decyzji konsumenta. Mogą to być: dochody, poziom cen, osiągalność kredytów, cena kredytu, itp.
Skłonność do zakupu. Związana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz