Korzyści współpracy detalistów - omówienie (sem III)

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści współpracy detalistów - omówienie  (sem III) - strona 1 Korzyści współpracy detalistów - omówienie  (sem III) - strona 2 Korzyści współpracy detalistów - omówienie  (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY DETALISTÓW Z HURTOWNIKIEM W SIECI:
Koordynacja i centralizacja zaopatrzeniu, działań z zakresu polityki cen, promocji.
Pomoc przy zakładaniu nowych, rozbudowie i modernizacji istniejących sklepów.
Wspólne kreowanie wizerunku sieci handlowej, standaryzacja oferty.
Jednolite oznakowanie, logo sieci, aranżacja placówek.
Organizowanie szkoleń, seminariów, doradztwa.
Ewolucja powiązań w kanale dystrybucji:
Niska intensywność współpracy:- transakcje pojedyncze, - powtarzane, - długoterminowe
Wysoka intensywność współpracy (stosunki partnerskie): - partnerstwo między nabywcą i sprzedawcą, -alians logistyczny, -sieć.
Bardzo wysoka intensywność współpracy (w tym oparta na prawie własności) - integracja pionowa.
W latach 80. XX wieku w państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo zaczął gwałtownie rosnąć popyt na produkty, a detaliści w szybkim tempie zaczęli tworzyć nowe sklepy i rozszerzać powierzchnię sprzedaży. Zaczęły powstawać zintegrowane kanały dystrybucji. Detaliści przejmowali od producentów odpowiedzialność za wykonywanie czynności w łańcuchu wartości, w tym kreowanie marki, rozwój produktu w czasie, badania marketingowe, promocję, wprowadzanie innowacji. Zmiany te doprowadziły do zarządzania łańcuchem dostaw.
ŁAŃCUCH DOSTAW
Dostawcy producenci dystrybutorzy detaliści Rozwój produktu =
Planowanie popytu = KLIENCI
Realizacja zamówień =
INTERGRACJA
Nasilające się procesy integracji w łańcuchach dostaw w latach 90. XX wieku powiększyły dominującą rolę detalistów w kanałach dystrybucji oraz siła ich marek. Efektywność łańcuchów dostaw wzrasta podczas współpracy partnerskiej ich uczestników
Rośnie udział hipermarketów, supermarketów, sklepów dyskontowych w strukturze handlu detalicznego. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo udział największych pięciu sieci sprzedaży detalicznej wynosi obecnie ok. 60% całej struktury handlu.
Koncepcja strategii ECR - efektywnej obsługi klienta [Efectient Consumer Response] powstała w USA na początku lat 90. XX wieku w sektorze spożywczym. Celem ECR jest zbudowanie efektywnego kosztownego systemu, który automatycznie reaguje na potrzeby konsumenta; opartego na partnerskich więziach między dostawcami, dystrybutorami i sprzedawcami oraz zorientowanego na usatysfakcjonowanie klienta.
Koncepcja ECR opiera się na zasadach:
Koncentracja na nabywcach w celu dostarczenie im jak najwyższej wartości dodanej wytwarzanej w łańcuchu dostaw i usatysfakcjonowanie ich.


(…)

….
Dewizą sieci detalicznej Wal-Mar, stosującej strategię ERC jest stwierdzenie: „Partnerzy są sercem i duszą naszych działań”. Jej roczne obroty przekraczają 200 miliardów $.
Do rynków instytucjonalnych zaliczamy: giełdy towarowe, aukcje, przetargi, targi. Uczestniczy w nich wielu kupujących i sprzedających.
Giełdy towarowe - mają precyzyjnie określony regulamin handlu i sposoby zawierania transakcji, funkcjonują w sposób ciągły, sprzedaje się na nich towary wystandaryzowane, zamienne (np. metale kolorowe, zboża, kauczuk, bawełna, itp.).
Na aukcji sprzedający wystawia partię towaru, o który na zasadzie licytacji konkurują potencjalni nabywcy. Sprzedawane na aukcjach towary są zróżnicowane - nie mają cech zmienności. Są one sprzedawane nabywcom, którzy oferują najwyższe ceny. Aukcje mogą dotyczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz