Logistyka - strona 8

Logistyka- wyklad

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1344

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Materiały dydaktyczne do ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO na studiach zaocznych Materiały zostały przygotowane przez zespół pracowników Katedry Logistyki celem rozszerzenia i ugruntowania wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego Zarządzanie...

Transport i spedycja - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6398

Obszerne opracowanie tematyki związanej z transportem i spedycją. Wykłady z logistyki. 25 stron notatek z transportu i spedycji. Zagadnienia poruszone w notatce: spedycja międzynarodowa, produkcja transportowa, proces transportowy, funkcje transportu, czynności transportowe, gałęzie transportu, rodz...

Logistyka - informacje podstwawowe

 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3038

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: logistyka, lokalizacja, zaopatrywanie magazynów, planowanie, przygotowanie środków transportowych, urządzanie dróg komunikacyjnych, zaopatrywanie oddziałów, matematyczne modele planowania, założenia logistyczne. Ponadto w dokumencie...

Logistyka 27 zagadnien

 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2842

Pytania i odpowiedzi z logistyki - omówienie 27 zagadnień na 18 stronach w formacie doc. Materiał do egzaminu z logistyki. W notatce opracowane zostały następujące zagadnienia: Co to jest logistyka i czym się zajmuje, rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności, system logistyczny przedsi...

Logistyka metoda abcxyz

 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2856

2-stronicowa notatka z logistyki na temat metod abc i xyz w formacie doc. W notatce można znaleźć następujące pojęcia z logistyki: analiza XYZ, grupa X, regularne zapotrzebowanie, grupa Y, wahania sezonowe występujące w popycie, zapotrzebo...

Analiza ABC strumienia towarów - logistyka

 • Logistyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2422

5-stronicowe omówienie tematu "Analiza ABC strumienia towarów" z logistyki. Notatki z logistyki przygotowane w formacie doc. W treści notatki znajdują się następujące pojęcia: przeanalizowanie towarów, uporządkowanie listy towarów wg kryterium wartości obrotów, obliczenie udziału procentow...

Logistyka-wykłady

 • Logistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Etymologia sł owa LOGISTYKA logos (gr.) - sztuka liczenia logicos (gr.) - prawidtowo myślący, rozsądny loger (fr.) - zakwaterowanie logis (fr.) - kwatera HISTORIA LOGISTYKI X w. n.e. - „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" cesarza bizantyjskiego Leontosa VI; Podział na 3 dyscypliny sztuki wojen...

Logistyka - Łańcuch dostaw

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3010

Dzięki niej dowiemy się, jakie są cechy i kwalifikacje logistyka, czym jest łańcuch dostaw, logistyka zaopatrzenia, rodzaje zakupów, strategie zaopatrzenia. Ponadto poznamy takie pojęcia, jak: logistyka dystrybucji, sieć logistyczna, podstawowe zasady OPT, korzyści stosowania koncepcji OPT....

Logistyka - projekty

 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2023

...PÓŁROCZNY PLAN PRODUKCJI ‘AGROPEX’ jest przedsiębiorstwem o bardzo nowoczesnej strukturze organizacyjnej, sposobie zarządzania, zapleczu technicznym i technologicznym oraz profesjonalnym podejściu do zagadnień związanych z gospodarowaniem i rozwojem w nowoczesnych i złożonych warunkach r...

Eurosystem logistyczny - Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2415

Praca jest dokładną analizą na powyższy temat, przedstawia, m.in. takie kwestie jak: trzy formy organizacyjne eurologistyki, problemy eurologistyki, efektywność makrologistyki, finanse w eurologistyce, wymagania eurologistyki wobec Polski. ISTOTA, GENEZA, CEL EUROSYSTEMU LOGISTYCZNEGO Istota...