logistyka 27 zagadnien

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
logistyka 27 zagadnien - strona 1 logistyka 27 zagadnien - strona 2 logistyka 27 zagadnien - strona 3

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi z logistyki - omówienie 27 zagadnień na 18 stronach w formacie doc. Materiał do egzaminu z logistyki. W notatce opracowane zostały następujące zagadnienia: Co to jest logistyka i czym się zajmuje, rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności, system logistyczny przedsiębiorstwa i jego podsystemy, logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę, znaczenie logistyki w racjonalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa, infrastruktura, jej podział i rola w działaniach logistycznych, koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych, standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych, potrzeby przewozowe, gałęzie transportu, produkty w łańcuchu logistycznym, rodzaje zapasów, ekonomiczna wielkość zamówienia. Kolejne omówione zagadnienia to przykładowo: zarządzanie zapasami w warunkach niepewności, podstawowe funkcje logistyczne składów, decyzje logistyczne, podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu, czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych, etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu, odpady i ich charakterystyka, rodzaje kosztów wywołujących procesy logistyczne, wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa, wskaźnik wykorzystania.

Co to jest logistyka i czym się zajmuje?
Wg. M. Gołębiowskiej logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw, definiowane wcześniej w strategii militarnej sposobem najkrótszego w czasie i przestrzeni przemieszczania ładunków.
Wg. J.g. Cole i e.j. Bardi logistyka to fizyczne przemieszczanie towarów z miejsc dostawy do końcowego nabywcy i towarzyszące temu ruchowi czynności obsługowe w pośrednich punktach składowania
Wg. Europejskiej konferencji ministrów transportu logistyka to zsynchronizowane techniki kontroli przepływu towarów, przemieszczanych i składowanych w procesie dystrybucji (wyroby gotowe lub ich części), produkcji (produkcja w toku) i zaopatrzenia (surowce)
Wg. J.beier i k. Rutkowskiego logistyka to zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach
Wg. Council of logistics management w USA logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta
Zadania stawiane logistyce:
Koordynację przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych do konsumentów,
Minimalizację kosztów tego przepływu,
Podporządkowanie działalności logistycznej wymaganiom obsługi klienta.
Zarządzanie tak rozumianymi przepływami może się odbywać w skali makroekonomicznej, jak również mikroekonomicznej.
Na system logistyczny składa się kilka podsystemów, wyodrębnionych według podziału funkcjonalnego;
Logistyka zaopatrzenia,
Logistyka produkcji,
Logistyka dystrybucji.
Pierwszy i trzeci podsystem tworzą tzw. Logistykę marketingową, zaś pierwszy i drugi tworzą logistykę materiałową tzw. Purchasing.
Scharakteryzuj rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności.
Logistyka pochodzi od greckiego słowa logos lub logicos(liczenie, sztuka liczenia, my9slący, rozsądny( lub od francuskiego loger lub logis - zamieszkać, zakwaterowanie. Po raz pierwszy pojawiło się na

(…)

…, gnicia, samozapłonu ładunku.
Wilgoć źle znoszą: papier, cement, nawóz mineralny, koncentraty rud metali, metale. Ogólnie przyjmuje się, że wilgotność względna powietrza wewnątrz szczelnych opakowań powinna wynosić 30-40%. 4.zmiany temperatury- np. zwierzęta żywe, zwierzęta bite, świeże i mrożone mięso, przetwory mięsne, tłuszcze, owoce, warzywa, grzyby świeże, mleko,nabiał, napoje.
Do przewozu ład…
…: przechowywanie w magazynach bez okien, lub z oknami zaciemnionymi, częściowe odizolowanie, tj. wyeliminowanie niektórych długości fal światła ujemnie oddziałujących i wpływających na zmiany jakości ładunków. 6.wchłanianie obcych zapachów - zaliczamy wszystkie higroskopijne art. Spoż.: mąka, cukier, makaron, kasza, kawa, herbata, owoce suszone.
SORPCJA- to wchłanianie substancji z otoczenia. Rozróżniamy…
… pod względem wagi i objętości dużą masę, trudną do przewozu. Do tej grupy należą cukrownie, rzeźnie, zakłady przemysłu ziemniaczanego, owocowo-warzywne itp. Lokalizacje tych zakładów należy ściśle wiązać z istniejącą lub możliwą do uzyskania bazą surowców. O lokalizacji zakładu decydują koszty przewozu i strat surowców. Ta grupa zakładów ma podstawowe znaczenie we wzajemnych związkach z rolnictwem.
Druga…
…, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności
z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli
z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla
z przemysłu skórzanego i tekstylnego
z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
z przemysłu…
… oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej
komunalne
Odpady powstające w agrobiznesie
odpady z produkcji podstawowej:
- osady z mycia i czyszczenia
- odpadowa tkanka zwierzęca i padlina
- odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie
- odpady z tworzyw sztucznych
- odpady agrochemikaliów
- odchody zwierzęce
- odpady z gospodarki leśnej
- inne nie wymienione odpady
b) odpady z przygotowania i przetwórstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz