Logistyka - strona 9

Logistyka - dystrybucja - Kanał dystrybucji

 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: funkcje dystrybucji, kanał dystrybucji, logistyka. Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zor...

Kryteria lokalizacji centrów dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Przez centrum logistyczne (CL) należy rozumieć samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (główną siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie...

Funkcje i zadania operatorów 4PL i 5PL

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Podstawowe funkcje i zadania operatorów 4PL i 5PL         - 4PL (fourth-party logistics) jest ewolucją 3PL w celu zapewnienia usług lepszej jakości  dostosowania się do specyficznych wymogów klienta i większej elastyczności.  Przeds...

Magazyny zbiorczo-rozdzielcze w terminalach kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

Przedstaw zasady kształtowania magazynów zbiorczo-rozdzielczych w  terminalach kontenerowych.      Magazyn zbiorczo-rozdzielczy w terminalach kontenerowych to budynek parterowy o  szerokości od 50 do 60 metrów i długości od 100 do 200 metrów z możliwością  przejazdu przez niego sprzętu pracującego ...

Strategie w logistyce - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

STRATEGIE: 1. Zagarniecie wszystkich korzyści – my mocni dostawca slaby 2. Rozwaga – sredni my, sredni oni 3. Dywersyfikacja – my mali oni wazni. LOGISTYKA PRODUKCJI: 1.  Obejmuje procesy fizycznego przepływu materiałów półfabrykatów i energii oraz informacji w sferze produkcji. 2.  W jej ramach na...

Definicja zarządzania i jej cechy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 399

Definicja zarządzania Zarządzanie jest procesem koordynowania zbiorowych wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, przy wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych strukturach, w oparciu o wyznaczone zadania". „Zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie...

Współczesne wyzwania zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Współczesne wyzwania zarządzania Zmniejszenie ilości zatrudnienia (downsizing) Różnorodność - różnice między ludźmi, wielokulturowość firm, różnice celów indywidualnych pracowników Zmiana Technika i technologia Wybór sposobów organizo...

Normalizacja w logistyce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2443

Działalność polegająca na analizowaniu wyrobów, usług i procesów w celu zapewnienia: funkcjonalności i użyteczności, zgodności (kompatybilności) i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, ograniczenia (zbędnej) różnorodności. Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego e...

Opakowania - omówienie - rodzej i funkcje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

DEFINICJA OPAKOWANIA. OPAKOWANIE OZNACZA KAŻDY WYRÓB WYKONANY Z KAZDEGO RODZAJU MATERIAŁU PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA OCHRONY , TRANSPORTU: DO DOSTARCZANIA WSZELKICH TOWARÓW (OD SUROWCÓW DO PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH) OD PRODUCENTA DO UZYTKOWNIKA LUB KONSUMENTA. WEDŁUG DEFINIJCJI ZAWARTEJ W PN-88/...

Logistyka - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Dorota Werbińska
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2352

1 GRUPA 1) co to jest strategia konsolidacji i jakie przynosi efekty. Strategia odroczenia. Konsolidacja logistyczna obejmuje 2 obszary: - konsolidacja magazynów: zmniejszenie liczby magazynów; grupowanie zapasów, zamówień, ładunków ( w celu obniżenia kosztów całkowitych); współpraca między magazy...