Logistyka - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - pytania i odpowiedzi na  egzamin - strona 1 Logistyka - pytania i odpowiedzi na  egzamin - strona 2 Logistyka - pytania i odpowiedzi na  egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1 GRUPA
1) co to jest strategia konsolidacji i jakie przynosi efekty. Strategia odroczenia.
Konsolidacja logistyczna obejmuje 2 obszary: - konsolidacja magazynów: zmniejszenie liczby magazynów; grupowanie zapasów, zamówień, ładunków ( w celu obniżenia kosztów całkowitych); współpraca między magazynami dla lepszej reakcji na fluktuację popytu
- konsolidacja transportu(maksymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej): harmonogramowanie dostaw; grupowanie geograficzne.
Aby nie pogorszyć poziomu OK konsolidacja musi być wsparta dobrym prognozowaniem popytu i planowaniem dostaw.
Strategia konsolidacji - opiera się na łączeniu działań dla uzyskania korzyści skali, np. w transporcie
można łączyć ładunki, a tym samym obniżać koszty jednostkowe. W magazynie
konsolidacja zapasów pozwala na zmniejszenie liczby magazynów. Można wówczas
uzyskać taki sam poziom obsługi rynku przy niższym poziomie całkowitych zapasów.
Reguła konsolidacji - łączenie dla uzyskania korzyści skali. Korzyści występują w produkcji, transporcie i magazynowaniu - można łączyć ładunki i zapasy, a tym samym obniżać koszty jednostkowe. Konsolidacja zapasów pozwala na zmniejszenie liczby zapasów i magazynów. Wynika to ze zmian relacji między zapasem bezpieczeństwa a całkowitym zapasem w miarę zwiększania się wielkości obsługiwanego rynku. Takie działanie wiąże się ze wzrostem kosztów przyjmowanych zamówień i przewozów.
Strategia odroczenia logistycznego: odraczanie realizacji zamówienia respektując CRZ(czas realizacji zamówienia); odraczanie zmian lokalizacji zapasów do ostatniej chwili; opóźnianie przekształcenia produktu standardowego w produkt „personifikowany”, czyli dedykowanego dla konkretnego klienta.
Strategia opóźniania - sprowadza się do opóźniania ostatecznego kształtu produktu do jednego z ostatnich etapów w procesie produkcji i dystrybucji, lub opóźniania zmian w lokalizacji zapasów, np. jeśli producent kuchenek przesunie malowanie z fabryki do centrum
dystrybucyjnego, to może zmniejszyć zapasy. Wówczas bowiem będzie mógł lepiej
dostosować kolory do sygnałów dochodzących ze sklepów na tym rynku.
Wiem tylko że konsolidacji tak jak wyżej dwa obszary (magazynów i transportu). Magazynów związany też ze średnim poziomem zapasów, który jest proporcjonalny do pierwiastka z liczby magazynów.
Odroczenie: 3 typy: max odroczenie do akcept. CRZ; max odroczenie zmian lokalizacji zapasów do ostatniej chwili; jak najpóźniej w produkt zindywidualizowany - np. farby są mieszane w sklepach. Strategie produkcyjne i dystrybucyjne:
- racjonalizacja produkcji i dystrybucji: ograniczenie asortymentowe; standaryzacja części, półwyrobów, zespołów, materiałów, korzystanie z krzywej doświadczenia

(…)

… promocji dobrą dystrybucją; stworzenie bodźców obniżających dostawy interwencyjne; koncentracja na punktualności dostaw (zgodnie z zasadą just in time). Jakość = satysfakcja oferowana przez nas/ satysfakcja oczekiwana/ klienta. Powinna być bliska 1.
4) macierz opłacalności klienta i wynikające z niej strategie Możliwe strategie: 1. Pole „Budowanie”: zwiększać sprzedaż nie zwiększając zbyt kosztów; 2. Pole…
… przedsiębiorstwa; właściciel procesu -menadżer OK. (koordynacja całego procesu OK.; znajdowanie rozwiązań dla wąskich gardeł; ustalanie priorytetów). 4. Stworzenie funkcji logistycznej, lub działu logistyki
5) co to jest zapas buforowy i cykliczny
zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym, bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Dobra te mają precyzyjnie określoną lokalizację, a ich ilość wyrażona jest w miarach ilościowych lub wartościowych.
Zapas buforowy - zapas, który pokrywa zaspokojenie odchylenia popytu od spodziewanego.
Rezerwa przechowywana przez określoną organizację międzynarodową lub krajową w celu ustabilizowania cen lub dostaw. Stanowi ona skład (zapas) wyrównawczy. Przy określonym poziomie cen minimalnych menedżerowie buffer stock…
… % obrotów przypada na 20 % klientów.
Zasada ta jest zaskakująco często potwierdzana. Wiąże się ściśle z koncepcją podziału produktów w systemie logistycznym na szybkie i wolne. Odmianą reguły racjonalizacji jest standaryzacja, rozumiana jako ujednolicanie elementów produktów, komponentów i surowców oraz materiałów, zmniejszająca koszty systemu logistycznego. Czołowi producenci sprzętu elektrycznego…
… dystrybucyjnych; 3. unikanie posługiwania się wartościami średnimi (głównie gdy odchylenia od średniej są duże - wtedy nic to nie daje); 4. budowa kosztorysu zorientowanego na rezultat w oparciu o misję, klienta, produkt.
Harmonogram czynności przy określaniu kosztów systemu logistycznego: 1. określenie zbioru analitycznego kosztów logistycznych do oddzielenia; 2. określenie sekcji funkcjonalnych firmy…
… może mieć wiele rodzajów produktów, wielu klientów i może ponosić wiele rodzajów kosztów. Nie należy jednak stosować zasady sprzedajemy wszystko wszystkim. Trzeba stale analizować asortyment, klientów i koszty; badając jakie dany produkt powoduje koszty a dany klient przynosi wpływy. Pomocna jest tutaj zasada Pareto, według której należy oczekiwać, że: 80 % obrotów firmy przypada na 20 % produktów; 80…
… dodanej, stabilizacja cen.
3) Jakie są potrzebne informacje do zaprojektowania pakietu obsługi klienta?
1. Według Shaycon'ai Ritza należy uwzględnić: kluczowe czynniki OK, zacząć od pakietu idealnego; analizę zysków -wpływ wybranych czynników OK na udział w rynku i koszty; benchmarking-inicjatywy konkurencji w OK.; jakie nowe czynniki wprowadzić, a jakie wyeliminować (by dostosować się do zmian…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz