Logistyka - strona 7

Logistyka podejście systemowe i procesowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 651
Wyświetleń: 7483

Logistyka wykład 8. 17.05.2011 pt. podejście procesowe i systemowe Największą część kosztów stanowi magazynowanie produktów. Procesy nie są płynne. Np. ile czasu upływa od momentu produkcji świetlówki do momentu jej zaświecenia? PÓŁ ROKU. Co...

Logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1239

Logistyka dystrybucji - jeszcze nic na ten temat nie mówiliśmy. Na dzisiejsze zajęcia proponuję omówienie tematyki: logistyka dystrybucji a marketing oraz podstawowe rozwiązania logistyczne w logistyce (dystrybucji) międzynarodowe...

Wykład 2, systemy logistyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1645

Systemy logistyczne Systemy logistyczne • Istota i klasyfikacja systemów logistycznych. • Warunki determinujace funkcjonowanie systemu  logistycznego. • Zasady formulowania systemu logistycznego. • Metody oceny ukladu wartosci i wariantowanie w  systemach logistycznych. • Koszty funkcjonowania sy...

Wykład 3, Logistyka zaopatrzenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1533

Logistyka zaopatrzenia Logistyka zaopatrzenia • Istota i cele logistyki zaopatrzenia. • Zasada Parento, analiza ABC, XYZ. • Problem zapasów materialowych w  zaopatrzeniu. • Zasada wyboru dostawcy.  Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Istota logistyki zaopatrzenia jest zwia...

Wykład 4 Logistyka produkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

Logistyka produkcji Logistyka produkcji • Istota i cele logistyki produkcji. • Metody, systemy, idee organizacyjne w  logistyce zaopatrzenia • Logistyczne uwarunkowania komputerowo  zintegrowanego wytwarzania CIM • Logistyczne uwarunkowania TQM Logistyka produkcji INFORMATYKA AUTOMATYCZNA IDENTYF...

Wykład 5, Logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

Logistyka dystrybucji Logistyka dystrybucji • Istota i zakres logistyki dystrybucji • Struktura kanalów dystrybucji • Dylemat logistyczny „Make or buy” • Outsourcing • Flow Logistic, ECR Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystry...

Wykład 6, opakowania w systemach logistycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1918

Opakowania w systemach  logistycznych Logistyka dystrybucji • Funkcje opakowan • Lancuch wymiarowy opakowan • Glówne kierunki rozwoju opakowan • Aspekty ekologiczne opakowan Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowan Opakowanie jest przedmiotem  zainteresowania specjalistów ds. ? Marke...

Wykład 9 EDI w logistyce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

EDI w logistyce EDI w logistyce ? Idea i zakres EDI ? Architektura infrastruktury  informatycznych sieci logistycznych ? Standardy EDI, EDIFACT, EANCOM ? Internetowe platformy logistyczne  ? Podpis elektroniczny EDI w logistyce Idea...

Wykład 11, Technika przeplywu materialówi magazynowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Technika przeplywu materialów i magazynowania Technika przeplywu materialów i magazynowania • Funkcje logistyczne i klasyfikacja srodków  technicznych infrastruktury transportu bliskiego i  magazynowania • Klasyfikacja rodzajowa • Klasyfikacja funkcjonalna • Stan rozwoju systemów magazynowych w P...

Rynki elektroniczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Znaczenie rynków elektronicznych mgr Marcin Zaremba Marcin.Zaremba@sgh.waw.pl Zarządzanie logistyczne 1 mgr Marcin Zaremba Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Wstęp Czym jest e-logistyka? q Jak sugerują dwie części...