logistyka metoda abcxyz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
logistyka metoda abcxyz - strona 1 logistyka metoda abcxyz - strona 2 logistyka metoda abcxyz - strona 3

Fragment notatki:

2-stronicowa notatka z logistyki na temat metod abc i xyz w formacie doc. W notatce można znaleźć następujące pojęcia z logistyki: analiza XYZ, grupa X, regularne zapotrzebowanie, grupa Y, wahania sezonowe występujące w popycie, zapotrzebowanie występujące sporadycznie, grupa Z, cechy materiałów w analizie XYZ, łączne stosowanie analizy ABC i XYZ, analiza ABC, wykres XYZ ABC, schemat wyboru zaopatrzenia, just-in-time, wysoki poziom wartości zużycia, wysoka dokładność prognozy.

METODA XYZ
W momencie gdy stosujemy analizę XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy:
grupa X (regularne zapotrzebowanie), czyli materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań, jak również wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia), ciągłe zużycie, wahania okazyjne równające się wielkości niedostatków < 20 % stałego zużycia.
grupa Y (wahania sezonowe występujące w popycie), materiały te charakteryzują się zapotrzebowaniem mającym charakter wahań sezonowych lub/i występowaniu istotnego przyrostu ze średnią trafnością prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym 20-50 % stałego zużycia.
grupa Z (zapotrzebowanie występujące sporadycznie), materiały te zakwalifikowane do grupy Z charakteryzują się bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i niską dokładnością jego prognoz; zużycie podlega silnym wahaniom wynoszącym > 50 % zużycia stałego.
Jeżeli analiza XYZ zostanie włączona przez sferę zaopatrzenia jako instrument wsparcia decyzyjnego to na jej podstawie może okazać się celowe aby dla materiałów zakwalifikowanych do grupy X opracować system zaopatrzenia zsynchronizowanego z procesami produkcyjnymi, dla grupy Y, system zaopatrzenia z zadaniem utworzenia określonego poziomu zapasów magazynowych, a w odniesieniu do grupy Z system zaopatrzenia zgodny z nieregularnymi potrzebami.
Istotną cechą materiałów w analizie XYZ jest dokładność prognozowania poziomu ich zapotrzebowania (zużycia).
Celowe jest łączne stosowanie analizy ABC i XYZ.
POŁĄCZENIE ANALIZ ABC i XYZ
W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej.
Materiały w polu XA powinny być traktowane ze szczególną starannością, z uwagi na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność prognozowanie ich zużycia.
Materiały w polu ZC, dla nich dokonuje się rutynowych działań w sferze gospodarki zaopatrzeniowej z powodu niskiej wartości. Poziom ich powinien być dość wysoki, gdyż istnieje niska dokładność prognozy poziomu zapotrzebowania na nie.
Dokładność diagnozy
Wartościowość
A
B
C
X
Wysoki poziom wartości zużycia
Średni poziom wartości zużycia
Niski poziom wartosci zużycia
Wysoka dokładność prognozy
Y
Wysoki poziom wartości zużycia
Średni poziom wartości zużycia
Niski poziom wartosci zużycia
Średnia dokładność prognozy
Z
Wysoki poziom wartości zużycia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz