Logistyka-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka-wykłady - strona 1 Logistyka-wykłady - strona 2 Logistyka-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Etymologia sł owa LOGISTYKA logos (gr.) - sztuka liczenia
logicos (gr.) - prawidtowo myślący, rozsądny
loger (fr.) - zakwaterowanie logis (fr.) - kwatera
HISTORIA LOGISTYKI X w. n.e. - „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" cesarza bizantyjskiego Leontosa VI; Podział na 3 dyscypliny sztuki wojennej:
Strategia: planowanie, przygotowanie i prowadzenie wojny
Taktyka: prowadzenie walk przez oddziały i pododdziały wojsk w ramach poszczególnych operacji wojennych
Logistyka: wyliczenia związane z przemarszami wojsk
1837 r. - „Zarys sztuki wojennej" barona de Jomini - Rozdział VI „0 logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów"
Podkreśla znaczenie logistyki, przez którą rozumie:
lokalizację i zaopatrzenie magazynów
planowanie i realizacje przemarszów
przygotowanie środków transportu
urządzanie dróg komunikacyjnych
aprowizację oddziałów
1885 r. - wprowadzenie logistyki jako odrębnego przedmiotu nauczania w Szkole Marynarki Wojennej USA
II. wojna światowa Sprawna logistyka jednym ze źródeł sukcesu wojsk alianckich
„Już przed bitwą walka jest wygrana lub przegrana dzięki kwatermistrzom" - gen. Rommel
Departament Obrony USA powołuje do życia interdyscyplinarne zespoły, które rozwijają modele matematyczne do rozwiązywania problemów logistycznych armii amerykańskiej.
1948 r. - Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu AMA opracowuje „cywilną" definicje logistyki.
lata 50. - przenikanie teorii logistyki do nauk cywilnych w szczególności do zarządzania.
1961 r. - pierwsza książka o logistyce w zarządzaniu - „Zarządzanie, logistyka, problemy firmy" E.W. Smykay'a
1962 r. - Powstaje Towarzystwo Logistyczne - Council of Logistics Management
1992 r. - Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Logistyków - ELA
DEFINICJE I. LOGISTYKA W WOJSKOWOŚCI
LOGISTYKA - zaspokojenie potrzeb wojska w zakresie uzbrojenia i zaprowiantowania, a także zapewnienia optymalnego i sprawnego przemieszczania i rozlokowania kolumn wojskowych oraz kwater i zaplecza.
II. LOGISTYKA W ZASTOSOWANIACH CYWILNYCH
LOGISTYKA - czasowo-przestrzenny przepływ materiałów (ładunków) i informacji odniesiony do dowolnie wyodrębnionego obszaru.
III. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
LOGISTYKA - zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które maja ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz