Logistyka wykłady

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka wykłady - strona 1 Logistyka wykłady - strona 2 Logistyka wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Etymologia słowa LOGISTYKA
* logos (gr.) - sztuka liczenia
* logicos (gr.) - prawidtowo myślący, rozsądny
* loger (fr.) - zakwaterowanie
* logis (fr.) - kwatera
HISTORIA LOGISTYKI
X w. n.e. - „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej" cesarza bizantyjskiego Leontosa VI;
Podział na 3 dyscypliny sztuki wojennej:
1. Strategia: planowanie, przygotowanie i prowadzenie wojny
2. Taktyka: prowadzenie walk przez oddziały i pododdziały wojsk w ramach poszczególnych
operacji wojennych
3. Logistyka: wyliczenia związane z przemarszami wojsk
1837 r. - „Zarys sztuki wojennej" barona de Jomini - Rozdział VI „0 logistyce, czyli sztuce wprawiania
w ruch oddziałów"
Podkreśla znaczenie logistyki, przez którą rozumie:
* lokalizację i zaopatrzenie magazynów
* planowanie i realizacje przemarszów
* przygotowanie środków transportu
* urządzanie dróg komunikacyjnych
* aprowizację oddziałów
1885 r. - wprowadzenie logistyki jako odrębnego przedmiotu nauczania w Szkole Marynarki Wojennej
USA
II. wojna światowa  Sprawna logistyka jednym ze źródeł sukcesu wojsk alianckich
„Już przed bitwą walka jest wygrana lub przegrana dzięki kwatermistrzom" - gen. Rommel
Departament Obrony USA powołuje do życia interdyscyplinarne zespoły, które rozwijają modele
matematyczne do rozwiązywania problemów logistycznych armii amerykańskiej.
1948 r. - Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu AMA opracowuje „cywilną" definicje logistyki.
lata 50. - przenikanie teorii logistyki do nauk cywilnych w szczególności do zarządzania.
1961 r. - pierwsza książka o logistyce w zarządzaniu - „Zarządzanie, logistyka, problemy firmy" E.W.
Smykay’a
1962 r. - Powstaje Towarzystwo Logistyczne - Council of Logistics Management
1992 r. - Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Logistyków - ELA
1
DEFINICJE
I. LOGISTYKA W WOJSKOWOŚCI
LOGISTYKA - zaspokojenie potrzeb wojska w zakresie uzbrojenia i zaprowiantowania, a także
zapewnienia optymalnego i sprawnego przemieszczania i rozlokowania kolumn wojskowych oraz
kwater i zaplecza.
II. LOGISTYKA W ZASTOSOWANIACH CYWILNYCH
LOGISTYKA - czasowo-przestrzenny przepływ materiałów (ładunków) i informacji odniesiony do
dowolnie wyodrębnionego obszaru.
III. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
LOGISTYKA - zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które maja ułatwić przepływ
produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi
informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach.
ZARZADZANIE LOGISTYKĄ - system działań ukierunkowanych na powiązanie rynku, sieci
dystrybucji, procesu produkcji i zaopatrzenia w taki sposób by zaproponować ofertę na wyższym
poziomie a jednocześnie znacznie tańszą.
DETERMINANTY ROZWOJU LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU:
1. Niewykorzystane rezerwy
* Bariery tradycyjnych sposobów poprawy efektywności
* Ignorowana dotychczas sfera przepływów rzeczowych - duży potencjał oszczędności
kosztów i poprawy obsługi klienta
2. Wzrost zróżnicowania asortymentów
* Orientacja marketingowa - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz