Handel zagraniczny - strona 2

note /search

Handel zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120

Handel Zagraniczny. HZ jest to: sprzedaż i zakup towarów - sensu stricto sprzedaż, zakup, towary, usługi - sensu Obrót tranzytowy - obrót towarami, gdy siedziba firmy realizującej transakcję kupna - sprzedaży nie znajduje się ani w kraju eksportera, ani w kraju importera. Obrót uszlachetniający ...

Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiąty...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł jedynie niewielkie zmiany w charakterze geograficznej polskiego handlu zagranicznego, chociaż tendencja była dosyć wyraźna. Po roku 1990 zmiany w tej dziedzinie były rewolucyjne. Nastąpiło...

Struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego w latach osiemdz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego w latach osiemdziesiątych Geograficzna struktura obrotów Polski zmieniła się znacznie po II wojnie światowej, w porównaniu z okresem międzywojennym. Polska w tym okresie była zdecydowanie zorientowana na Zachód. Europa Środkowo-Wschodnia pod tym...

Struktura towarowa importu i eksportu w latach dziewięćdziesiątych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Struktura towarowa importu i eksportu w latach dziewięćdziesiątych Jakkolwiek państwa RWPG nigdy nie były potentatem w handlu światowym, to przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zepchnął je pod tym względem na całkowite peryferie. Również jeżeli chodzi o eksport dóbr zaawansowanych tec...

Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych Struktura towarowa handlu zagranicznego jest ściśle powiązana ze strukturą geograficzną. Poziom rozwoju gospodarczego polskich partnerów handlowych determinuje rzeczową strukturę importu i eksportu. W latach osiemdziesiątych, w okresi...

Udział Polski w handlu światowym- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Udział Polski w handlu światowym Udział Polski w światowym eksporcie i imporcie jest niewielki i z pewnością nie odzwierciedla istniejących możliwości. Jest on aktualnie niższy niż miało to miejsce w okresie międzywojennym, a nawet jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych. Uczestnictwo w

Handel zagraniczny- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

HANDEL ZAGRANICZNY - jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są: Towary Usługi Dobra niematerialne (patenty, licencje) Formy handlu: Export - sprzedaż i wypływ towarów ...

Zmiana znaczenia Europy środkowo-wschodniej w handlu światowym i polsk...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Zmiana znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej w handlu światowym i polskim handlu zagranicznym Europa Środkowo-Wschodnia, zgodnie ze stosowanym przez ONZ podziałem świata obejmuje: Białoruś, Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Polskę, Rosję, Rumunię, Słowację, Ukrainę i Węgry. Udział ...

Transakcje handlu zagranicznego - cena

 • Uniwersytet Łódzki
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

CENA Określenie ceny kontraktowej i warunków płatności Cena jednostkowa w kontrakcie ustalona jest za ilość towaru i jest wyrażona w określonej jednostce miary oraz walucie uzgodnionej przez firmy, to jest tzw. walucie kontraktu, może być...

Cła - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

CŁA Najstarszy środek polityki handlowej Opłata pobierana przy przekroczeniu przez towar granicy celnej danego obszaru Cła (kryterium kierunkowego obrotu towarowego): Importowe Eksportowe Tranzytowe Cło importowe: Dominują w gospodarce światowej Jest dla importera dodatkowym kosztem ponad ...