Handel zagraniczny- wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny- wstęp - strona 1 Handel zagraniczny- wstęp - strona 2 Handel zagraniczny- wstęp - strona 3

Fragment notatki:

HANDEL ZAGRANICZNY - jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:
Towary
Usługi
Dobra niematerialne (patenty, licencje)
Formy handlu:
Export - sprzedaż i wypływ towarów za granicę
Import - zakup i przywóz towarów z zagranicy
Reexport - sprzedaż towarów wcześniej zaimportowanych
Reexport bezpośredni - może zawierać klauzurę, aby dany towar nie był sprzedany do danego kraju, i aby towar nie był uszlachetniony
Reexport pośredni - towar zostaje uszlachetniony i idzie na nowy adres; towar przyjeżdża do kraju który go dalej exportuje
TRANZYT - przewóz towarów z jednego kraju do drugiego przez trzeci kraj.
Rodzaje tranzytu:
Bezpośredni - bezpośrednio z jednego kraju do drugiego (z Litwy do Niemiec)
Pośredni - zatrzymuje się w kraju tranzytowym i są stosowane środki uszlachetniające np. przepakowanie, przeładowanie towaru.
Podział tranzytu wg kryterium transportu:
Lądowy
Kolejowy
Samochodowy
Śródlądowy
Mieszany
Lądowo-morski (z pd na pn)
Morski (z jednego statku na drugi)
Lotniczy
Przesyłkowy (ropa, gaz, energia elektryczna)
Imperatywny (nie ma wyboru drogi transportu) lub alternatywny (ma wybór drogi transportu)
Uprzywilejowany (początkowy i końcowy punkt znajduje się na terenie jednego kraju np. kolej przez Bieszczady)
Obrót uszlachetniający - jt odpłatny przerób (uszlachetnienie) towarów otrzymywanych w tym celu lub wysyłanych za granicę. Warunkiem obrotu uszlachetniającego jest to aby przerabiany towar pozostał własnością kraju i został zwrócony.
Rodzaje:
Czynny - dla kraju w którym dokonuje się uszlachetnienia i otrzymuje zapłatę
Bierny - dla kraju dla którego dokonuje się uszlachetnienia i który dokonuje zapłaty
W wyniku uszlachetnienia następuje podniesienie jakości i wartości towaru; nie następuje zmiana rodzaju towaru
Obrót naprawczy - może nastąpić ingerencja w niektóre cechy:
Czynny
Bierny
LEASING - jt swoista forma najmu lub dzierżawy ruchomych lub nieruchomych środków trwałych bez konieczności ich nabycia. Raty czynszu są tak skonstruowane, że pokrywają wartość i zysk leasingodawcy. Istnieje możliwość wpisania rat leasingowych w koszty.
Bezpośredni - leasingodawca oddaje towar leasingobiorcy
Pośredni - jeśli firma leasingowa pośrednio bierze koszty na siebie


(…)

… trwałych bez konieczności ich nabycia. Raty czynszu są tak skonstruowane, że pokrywają wartość i zysk leasingodawcy. Istnieje możliwość wpisania rat leasingowych w koszty.
Bezpośredni - leasingodawca oddaje towar leasingobiorcy
Pośredni - jeśli firma leasingowa pośrednio bierze koszty na siebie
Wyróżniamy:
Leasing operacyjny - dotyczy dóbr ruchomych i obejmuje czas do 3 lat np. biuro, komputer, samochód…
…). Wymaga się legalizacji dokumentów przetargowych w przedstawicielstwie danego kraju w Polsce. Oferta przetargowa składa się z oferty handlowej i technicznej.
W odróżnieniu od aukcji cena nie jest jedynym wyznacznikiem w przetargu. Często wybiera się 2-3 oferty i zaprasza się na rozmowy techniczne. Władze starają się zyskać coś dla miasta, regionu. Gdy jest porozumienie to zaczynają się rozmowy handlowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz