Transakcje handlu zagranicznego - cena

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transakcje handlu zagranicznego - cena - strona 1 Transakcje handlu zagranicznego - cena - strona 2

Fragment notatki:

CENA
Określenie ceny kontraktowej i warunków płatności
Cena jednostkowa w kontrakcie ustalona jest za ilość towaru i jest wyrażona w określonej jednostce miary oraz walucie uzgodnionej przez firmy, to jest tzw. walucie kontraktu, może być to waluta kraju eksportera, importera lub kraju trzeciego
Na wysokość ceny jednostkowej towaru mogą wpływać różne czynniki
Charakterystyka kosztów:
Do kosztów zalicza się wszystkie poniesione w określonym czasie nakłady (wydatki) związane z produkcją i sprzedażą eksportową
Koszty bezpośrednie: zużycie materiałów oraz innych czynników produkcji (np. robocizna)
Koszty pośrednie: koszty administracji i obsługi związanej z wytworzeniem produktu;
Kosztem jest TYLKO zużycie celowe i uzasadnione, tj. takie, które przyczynia się do uzyskania przychodu (koszt uzyskania przychodu)
Koszty w eksporcie:
Transportu i spedycji
Składowania i magazynowania
Ubezpieczenia
operacji finansowych i finansowania związanych z walutą kontraktu reklamacji
wejścia na rynek zagraniczny
pozyskania dokumentów
procedur celnych
przygotowanie towaru do wysyłki
transportu do punktu przeznaczenia
dokumentacji transportowej
ubezpieczenia transportowego
Strategie cenowe (w zależności od rodzaju towaru)
Próg rentowności (break-even point) poziom działalności, który nie pozwala na realizację ani zysku, ani straty; rezultat równy zeru, obliczany dla danego przedziału czasu
Cykl życia produktu (wpływa na cenę)
Zysk - różnica między ceną a poniesionymi kosztami
( Cena zależy od polityki producenta i rynku w stanie równowagi - decyduje popyt i podaż)
ważnym elementem kalkulacji ceny jest techniczny koszt wystawienia (TKW) czyli suma kosztów niezbędnych do wytworzenia jednostki produktu;
Uproszczona struktura kalkulacji ceny:
1. Koszt surowców
2. Koszt robocizny
3. Narzuty
4. TKW (1+2+3)
5. Zysk brutto (6-4)
6. Cena
7. Podatek (40% zysku brutto)
8. Zysk netto (5-7)
MARŻA
Procentowy narzut na cenę (netto bez podatku VAT) zapewniający pokrycie kosztów i zysk
Sposoby liczenia: (Zależy od dobrze obliczonej podstawy (struktury kalkulacji ceny))
1) od ceny zakupu (spożywcze)
2) od ceny sprzedaży
PRZYKŁAD
Cena 80 zł, marża 20%:
1) 80*20/100=96zł (16 i 80+16)
2) 80*20/80=100zł (20 i 80+20)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz