Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 21.02.11 1.MAPA ZAGROŻEŃ- aby minimalizować ryzyko przedsiębiorstwa (zagrożenia np.zjawiska polityczne, zasoby ludzkie, prowadzona polityka w zakresie cen) 2. CENA- warunki dobrowolnej wymiany między klientami kupującymi a producentami sprzedającymi. Kliencie dokonują wyboru na rynku występuje konkurencja produktów turystycznych. Klienci maksymalizują korzyści. 3. ZAGROŻENIA— ZJAWISKA (CECHY) TURYSTYKI, KTÓEW WPŁYWAJĄ NA CENĘ: 1)duży okres wyprzedzenia pomiędzy decyzjami a sprzedażą produktów, 2)brak możliwości magazynowania usług turystycznych, 3)wysokie prawdopodobieństwo zmiany różnego rodzaju cen, np. zmiana ceny ropy naftowej, kursy walut, 4)powszechne stosowanie taktycznych obniżek cen, np.lastminute, 5)wysokie prawdopodobieństwo wojny cenowej, która może być wywołana przez głównych graczy będących na rynku, 6)szeroki zakres różnych regulacji rządowych ( w postaci opłat, licencji), 7) wysoki poziom wrażliwości na zmianę popytu wywołany przez wydarzenia polityczne, 4. CENA JEST ISTOTNYM ELEMENTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM: * cena stanowi zawsze integralną opracowanej i realizowanej strategii marketingowej, * ceny posiadają bezpośredni wpływ na kondycję firmy turystycznej, * cena świadczonych usług jest determinantą zysku- osiąganie zysku umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, (Funkcjonowanie podmiotu gospodarczego branży turystycznej uzależniony jest od kalkulacji cen za wyświadczenie usług) * cena jest wykorzystywana przy tworzeniu określonego wizerunku firmy, stanowi istotną informację dla konsumentów o jakości i wartości oferowanych usług, 5. PRZEEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE PODEJMUJE DECYZJĘ CO DO 2 METOD DZIAŁAŃ: 1) metoda wyznaczania celu 2) przyjęcie określonego poziomu cen względem konkurencji 3) wykorzystanie mechanizmu zróżnicowania cen 4) proces kalkulacji- ustalenie kosztu jednostkowego danego produktu, dostarczanie informacji o wysokości poniesionych kosztów 6. KALKULACJA W ZNACZENIU CZYNNOŚCIOWYM- ogół czynności obliczeniowych zmierzających do wyznaczenia kosztów przypadających na pokrycie kosztów kalkulacji ZADANIA (funkcje) KALKULACJI: 1) określenie poziomu kosztów 2) kontrola kosztów (stan rzeczywisty z oczekiwanym) 3) ustalenie cen
DWA TYPY KALKULACJI: 1) wstępna (ex-ante) - sporządzana przed rozpoczęciem produkcji, 2) wynikowa (ex-post) DANE DO KALKULACJI: - wykorzystujemy różne informacje - musimy zapewnić danym określony poziom wiarygodności - umowy dostarczają nam danych informacji, np. allotment, charter 7. DWIE GRUPY KOSZTÓW: 1) bezpośrednie- wydatki poniesione na realizację konkretnego produktu, stałe i zmienne koszty produkcji 2) pośrednie- wszelkie wydatki poniesione na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a które nie są bezpośrednio przypasowane do konkretnego produktu

(…)

… oraz wykorzystanie tych wpływów wobec naszych kontrahentów używając w umowie ceny walut po niższej cenie niż cena rynkowa
- analiza zmian kursów walut w stosunku do złotego
- podpisywanie kontraktów w cenie walut tego kraju
- wykorzystywanie instrumentów finansowych - hedging - neutralizowanie ryzyka zmian przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w postaci opcji walutowych, które dzielimy na: 1) opcje typ PUT…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz