Obsługa ruchu turystycznego

note /search

Umowa, negocjacje, wizy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wykład 1 14.02.2012 UMOWA - czynność prawna pomiędzy stronami, kształtuje prawa i obowiązki stron dla osiągnięcia celu. Umowa jest korespondencją handlową. Co powinna zawierać umowa: 1)określenie organizatora i nabywcy 2) podpisy osób, które reprezentują obie strony 3)miejsce pobytu i trasę wyciecz...

Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Wykład 2 21.02.11 1.MAPA ZAGROŻEŃ- aby minimalizować ryzyko przedsiębiorstwa (zagrożenia np.zjawiska polityczne, zasoby ludzkie, prowadzona polityka w zakresie cen) 2. CENA- warunki dobrowolnej wymiany między klientami kupującymi a producentami sprzedającymi. Kliencie dokonują wyboru na rynku wystę...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

13. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z CENĄ ZAWARTE W USTAWIE: ( dwie zasady) - w umowie musi być informacja że zmiana ceny może nastąpić - 20 dni przed rozpoczęciem imprezy nie możemy zmienić ceny 14. DETERMINANTĄ STRATEGII CENOWEJ SĄ: - ceny firmy ( 2 cele: 1-zysk, 2- zwiększenie naszego udziału w rynku) - ...

Sprzedaż usług turystycznych - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309

SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH 1. KANAŁY DYSTRYBUCJI - system dystrybucji tworzony na podstawie jednego lub kilku kanałów. Kanały powinny umożliwiać przepływ strumieni: rzeczowych, finansowych, informacyjnych. ROLA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI: - przepływ różnorodnych strumieni związanych z oferowaniem produ...

Strategia i jej aspekty oraz rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

Wykład III 28.02.2012r Strategia i jej aspekty: Ilościowy- obejmuje zagadnienia ekonomiczno- finansowe mające na celu monitorowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa; jej celem jest maksymalizacja zysku Jakościowy- wszystkie działania, które mają na celu zadowolenia klientów, dotyczące komuni...

Uniwersalny model badania jakości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

ZADOWOLENIE KLIENTA= SPOSTRZEŻENIA- OCZEKIWANIA SERVQUAL- Uniwersalny model badania jakości: Dostępność usług (lokalizacja, godz. otwarcia, czas oczekiwania) Informacje o usługach firm (niewłaściwe sformułowany przekaz reklamowy) Kompetencje Uprzejmość Wrażliwość na potrzeby klienta Zaufanie(...

Promocja w turystyce - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1946

Promocja to forma komunikowania się przedsiębiorcy z rynkiem. W różnych krajach jest organizowana w różny sposób: Mogą to być integralne jednostki (Hiszpania) Instytucje podporządkowane administracji państwowej(Polska) Stowarzyszenie lub spółka prawa handlowego(Austria) Rodzaj korporacji public...

Problem taryfowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Problem taryfowy - taryfy normalne - obowiązuje dla danej klasy podróży, której zastosowanie nie wymaga spełnienia dodatkowych usług, bilet taki obowiązuje 12 miesięcy - taryfy specjalne - niższe od normalnych, najczęściej dotyczą przewozu w obie strony, oznaczony RT (taryfa w dwie strony), CT (ta...

Wady, zalety transportu kolejowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2814

TRANSPORT KOLEJOWY Zalety: - szybki - konkurencyjny do przelotów na odległość 1000km - większy komfort niż w samolocie - możliwość odpoczynku w trakcie podróży - możliwość pracy z komputerem, telefonem - ruch kolejowy dostosowany do normalnego rytmu życia człowieka (

Cechy nowego turysty - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2261

CECHY NOWEGO TURYSTY - ma większe doświadczenie - określone co chce zobaczyć - ma inny system wartości - więcej być a nie więcej mieć - dominują samotne kobiety w każdym wieku - elastyczność - szybkie doznania, spontaniczność, zmiana gustów - dużo większa niezależność - ma potrzebę bycia kimś ...