Uniwersalny model badania jakości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uniwersalny model badania jakości - strona 1 Uniwersalny model badania jakości - strona 2 Uniwersalny model badania jakości - strona 3

Fragment notatki:

ZADOWOLENIE KLIENTA= SPOSTRZEŻENIA- OCZEKIWANIA
SERVQUAL- Uniwersalny model badania jakości: Dostępność usług (lokalizacja, godz. otwarcia, czas oczekiwania)
Informacje o usługach firm (niewłaściwe sformułowany przekaz reklamowy)
Kompetencje
Uprzejmość
Wrażliwość na potrzeby klienta
Zaufanie( wiarygodność i rzetelność)
Odpowiedzialność
Bezpieczeństwo
Rodzaj stosowanych środków
Znajomość i rozumienie potrzeb nabywców
Zarządzanie jakością to kreowanie zaufania do usługodawcy, które wymaga struktury wykształcenia własnych procesów, czyli wzajemnie powiązanych działań; wypracowanie ściśle określonych sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Umowa z klientami indywidualnymi jest ona przygotowana w punktach + klauzule odstąpienia od umowy.
MODEL TRÓJKĄTA USŁUGI KLIENT
SYSTEM LUDZIE
Strategia firmy: produkt = wartość firmy = potrzeby klienta.
System musi być zorientowany na klienta.
Total Quality Management- twórcą są Japończycy; stworzyli 3 zasady:
Klient jest najważniejszym ogniwem systemu produkcji i jego potrzeby są najważniejsze
Od klienta zależy rentowność przedsiębiorstwa
Personel stanowi o wartości produktu i należy ich uznać za atut strategiczny, a ich główne zadanie polega nie na wykonywaniu zadań określonych przez innych, ale na poszukiwaniu metod ulepszania produktu
Strategia funkcjonalna finansowa PIENIĄDZ
Gospodarowanie pieniądzem
Pozyskanie pieniądza
Wydatkowanie pieniądza
Płynność finansowa
Zysk
Przepływy pieniężne
Rentowność
Zdolność kredytowa
Stopa wzrostu kapitału
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa obejmuje procesy gromadzenia, wydatkowania pieniądza i podejmowanie decyzji.
Gospodarka finansowa obejmuje czynności polegające na racjonalnym uruchomianiu strumienia pieniędzy oraz ich posiadaniu czyli tworzenie oszczędności z uwzględnieniem opłacalności.
W długim okresie czasu- maksymalizacja wartości firmy- maksymalizacja wartości kapitałów właściwie zaangażowanych w przedsiębiorstwo przez właścicieli. W krótkim okresie czasu zarządcy przedsiębiorstw dążą do utrzymania płynności finansowej. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej: Wskaźnik A- stosunek aktywów bieżących do zobowiązań bieżących, powinien oscylować między 1,2 a 2; optimum to 1,8


(…)

… nowoczesne systemy rezerwacyjne
Przedsiębiorstwo działalność podmiotów na rynku turystycznym, a zwłaszcza usług w zakresie informacji turystycznej
Informacja turystyczna traktowana jest jako jedna z wyższych potrzeb turystów. Potrzeba informacji turystycznej wyraża się w zapotrzebowaniu na płatne i nieodpłatne udzielanie informacji o miejscu, czasie, rodzaju, a także programie wyjazdu dla orientacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz