Transakcje handlu zagranicznego, Wartość kontraktu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transakcje handlu zagranicznego, Wartość kontraktu - omówienie - strona 1 Transakcje handlu zagranicznego, Wartość kontraktu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wartość kontraktu:
Iloczyn wartości towaru i jego ceny jednostkowej z uwzględnieniem prowizji, rabatów itp.
Powinna być wyrażona liczbowo i słownie w języku kontraktu, z podaniem waluty kontraktu i formuły handlowej !
Zapisana w kontrakcie cena jednostkowa wiąże sprzedającego i kupującego
Klauzule zasadnicze umowy eksportowej
Klauzule korekty ceny (rewizji) - rozstrzyga możliwość zmiany wynegocjowanej ceny przez jedną ze stron - a tym samym wartości kontraktu - w przypadku wzrostu lub spadku cen rynkowych na towar będący przedmiotem kontraktu
a - udział kosztów stałych w cenie
b - udział kosztów materiałowych
c - robocizny
P1 - cena końcowa
P0 - cena początkowa
M0 - wartość surowców i materiałów początkowa
M1 - wartość surowców i materiałów w rewizji ceny
S0 - wartość robocizny początkowa
Klauzule waloryzacyjne - stosowane celem uniknięcia ryzyka związanego z wahaniami kursowymi; stosowane są m.in.:
Klauzula automatyczna pełna - przewiduje proporcjonalną zmianę ceny w wyniku zmiany kursu waluty kontraktu, tak aby cena do zapłacenia określona w innej walucie pozostała bez zmian
Klauzula automatyczna z franczyzą - funkcjonuje w przypadku, gdy zmiana kursu waluty kontraktowej przewyższa pewien ustalony %
Klauzula renegocjacji cen - w związku ze zmianą kursu walut (strony mogą odstąpić od wykonania kontraktu)
Formy upustów cenowych:
Rabat - wprowadzający, liczbowy, klientowski, premiowy, obrotowy, cenowy
Skonta - procentowy opust od wartości kontraktu, w zamian za zapłatę gotówkową lub w terminie wcześniejszym niż w kontrakcie
Bonifikata i refrakcja - opusty od ceny z tytułu różnic jakościowych, np.:
Besemschon - przylgnięcie lepkiego towaru do opakowania
Decatio - wysychanie lub kruszenie się towaru
Leakage - wyciekanie cieczy
Fusti - zanieczyszczenie
Decort - gorsza jakość towaru, mniejsza miara itd.
Warunki płatności:
Nieuwarunkowane formy zapłaty występują wtedy, kiedy obowiązek świadczenia zapłaty nie jest uzależniony od spełnienia przez beneficjenta jakichkolwiek warunków
Uwarunkowane formy zapłaty stosuje się wtedy, kiedy świadczenie jest uzależnione od spełnienia przez beneficjenta jakichkolwiek warunków
Inkaso
Akredytywa
Kalkulacja ceny w eksporcie
Klauzule dodatkowe - dodatkowe zapisy, uzupełniają podstawowe zapisy kontraktu
Klauzula siły wyższej
Np. katastrowy naturalne, uniemożliwiające wykonanie pewnych zapisów w kontrakcie

(…)

… większość głosówwerdyktmusi być akceptowany przez strony! = wyrok sąduczy kraj strony ratyfikował konwencję NZ z 19… r. o wykonywaniu wyroków sądu arbitrażowego (Polska ratyfikowała)
Sąd arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlu w Paryżu („najwyższy”) [`obecnie' sprawa Eureko]
Klauzula kar umownych: w jakich sytuacjach, za co, ilenaliczanie kar
Klauzula reklamacyjna: sposób rozpatrywania reklamacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz