Kontrakt handlowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakt handlowy - strona 1 Kontrakt handlowy - strona 2 Kontrakt handlowy - strona 3

Fragment notatki:

Elementy kontraktu handlowego: preambuła
zakres kontraktu
sposób dostarczenia produktu
cena/płaca
okres płatności
dokumentacja techniczna
gwarancje
zasady arbitrażu
warunki zerwania umowy w wyniku nieprzewidzianych okoliczności Preambuła- ogólne informacje o kontrakcie; nawiązanie do poprzednio zawiązanych umów; przedstawienie wagi kontraktu. Powinna zawierać: jednoznaczne określenie stron negocjujących; zaangażowanie innych osób; miejsce zawarcia kontraktu; czas jego obowiązywania; data i miejsce zawarcia umowy; dane o osobach reprezentujących strony.
Zakres kontraktu- szczegółowe dane dotyczące kontraktu; należy określić rodzaj i ilość produktów/usługi. Ewentualnie kontrakty cząstkowe; obowiązki obu stron. Sposób dostarczenia produktu- jeden z najtrudniejszych elementów negocjacji. Określa on bowiem dokładne terminy przekazania produktu/usługi. Termin opłaty. Cena- z reguły sądzi się, że negocjacje dotyczą tylko ceny. Rabaty, ustępstwa, sposób płatności. Przy negocjowaniu cen powinny być brane pod uwagę takie czynniki jak: jakie konkretnie elementy kontraktu zostały włączone w cenę; czy cena jest stała; czy przewiduje się zmiany. Środki płatnicze z pomocą, których będą realizowane płatności. Sposób przeliczania kursów walut, obniżenia cen, rabaty, umowa o wyłączności dostaw.
Terminarz płatności- kupujący zainteresowany jest najpóźniejszym terminem płatności (dopiero po odebraniu produktu, usługi). Dostawca zainteresowany jest jak najwcześniejszym odzyskaniem pieniędzy. Kiedy, komu, w jakiej formie należy zapłacić? Kto opłaca podatki? Jakie istnieją gwarancje zapłaty?
Dokumentacja techniczna- instrukcja obsługi, skład.
Gwarancje i zasady arbitrażu- jaka jest możliwość odzyskania pieniędzy; czy można zrezygnować z umowy; warunki zerwania umowy. Wykład . (28.03.2011 r.) Cechy ofert handlowych według konwencji wiedeńskiej: -oznaczoność -określoność
-stanowczy zamiar Elementy oferty handlowej: - nazwa firmy+dane identyfikacyjne (firmy oferującej) - nazwa firmy otrzymującej ofertę - słowo oferta w tytule lub treści dokumentu - przedmiot oferty (towar lub usługa), opisany w sposób pozwalający na identyfikację- rodzaj, gatunek, jakość, numer katalogowy,
- ilość towaru lub proponowany zakres świadczeń - rodzaj opakowania towaru
- cena za jednostkę lub określenie waluty
- wartość zamówienia wyrażona liczbowo lub słownie - baza dostawy - inne ustalenia umowy - podpisy osób upoważnionych do zaciągania ??? - ??? Prawidłowo opracowana oferta jest dobrym punktem do rozpoczęcia negocjacji. Kontrakty wielodokumentowe-

(…)


Od czego uzależniamy wejście kontraktu w życie? -umowa licencyjna -kary umowne - tryb zgłaszania reklamacji - uwzględnienie siły wyższej Ogólne warunki sporządzania umów handlowych: -ważna jest umiejętność sporządzania w sposób prosty, jasny, jednoznacznie zrozumiałych formuł handlowych. Ex works- istnieje obowiązek sprzedającego, gdzie zobowiązany jest on do postawienia tego produktu kupującemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz