Wykład - definicja kontraktu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja kontraktu - strona 1 Wykład - definicja kontraktu - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2
Kontrakt - umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy kontrahentem krajowym i zagranicznym.
Kontrakt jednodokumentowy - jeżeli jest w formie 1 dokumentu, (ale w 2 egzemplarzach), precyzyjniejszy, strony bez zastrzeżeń są podpisane
Kontrakt wielodokumentowy - jeżeli jest większa ilość dokumentów
Zapytanie ofertowe - celowe uzyskanie informacji na temat posiadania towaru
Oferta - co, kiedy, mogłoby być dostarczone
Kontroferta
Zamówienie - jeśli akceptujemy ofertę
Potwierdzenie zamówienia
Kontrakt - konsekwencja negocjacji, czy spotkań na targach.
Kontrakty zawierane są w sposób sformalizowany - zamiana na giełdach towarowych, przetargi.
Okres czasu, na jaki kontrakt jest zawarty:
Długoterminowe - dostarczamy od roku do kilku lat
Krótkoterminowe - do 1 roku
Obowiązkowe elementy kontraktu - klauzule, warunki:
Warunki podstawowe kontraktu - dotyczą przedmiotu kontraktu takich jak - towar, ilość, jakość, opakowanie, cena, termin dostawy, warunki i sposób płatności, procedura odbioru. Towary muszą być określone - sposoby:
Słownie - dokładne parametry, cechy jakościowe, kiedy i jakie, pod jaką pozycją był wystawiony towar może być sprzedany na podstawie próbek - sp. 3 - kupujący, sprzedający, zdeponowana, numer próbki taki jak numer kontraktu.
Opakowanie
Jeśli go nie wymaga niczego nie piszemy,
Jeśli wymaga należy to doprecyzować: jednostkowe, zbiorcze, transportowe
Waga netto i brutto, - jaką część przewożonego ładunku stanowi towar
Ilość towaru - sztuki, worki, w belach, w cm, różne jednostki w różnych państwach oby dwie jednostki na kontrakcie
Towary, jakie dopuszcza się występowanie ubytków naturalne
Trzeba zaznaczyć, że wtedy Np. dopuszcza się
Sucha masa + 20%
Cena:
Bonowa (mogą być odchylenia), Kontraktowa, fakturowa (ostateczna)
Klauzula rewizji cen - możliwość zmiany ceny kontraktowej, jeśli od podpisania do dostarczenia towaru na rynku nastąpiła obniżka albo utrata cechy danego towaru. Trzeba zaznaczyć czy będzie możliwa.
Negocjowanie cen - to, co wynegocjowaliśmy też powinno być w kontrakcie
Rabaty:
Podane do publicznej wiadomości:
Prosty - opust jednorazowy, im więcej kupimy tym rabat większy
Złożony - kilka obniżek cen następujących po sobie, nie trzeba pisać, dlaczego.
Seryjny - od ilości do tylu ton tyle rabatu
Nieupublicznione:
Klientowski - dotyczy konkretnego klienta, Np. zaufany klient, stały, wywiązujący się z obowiązków

(…)

… - towarzyszy inkaso
Odbiór towaru (ilościowy, jakościowy, formalno-prawny), kontrola:
Własna - przedstawiciel dostawcy
Zlecona - podmiot, który z urzędu się tym zajmie
Kto, jak i gdzie - wszystko jest zapisane w kontrakcie
Warunki uzupełniające - dotyczą ewentualnych kar umownych, siły wyższej procedury reklamacyjno-arbitrażowej, klauzule
Licencje - gdy któraś ze stron posiada licencję eksportową bądź importową
Siła wyższa - dotyczy Np. pożaru, wojny, które wpływają na realizację kontraktu, musi być odpowiednio zabezpieczony
Reklamacje
Co konkretnie zaliczmy do siły wyższej?
Co może być przedmiotem reklamacji? Też zapis w kontrakcie, kwestia umorzeń, norm ubytku
Kary umowne
Warunki o charakterze formalno-porządkowym - numer kontraktu, daty, miejsce sporządzenia, dane stron, nazwy, nazwiska, adresy…
… lub przy wcześniejszej zapłacie niż to wynika z faktury.
Bonifikaty - wynikają z gorszych cech jakościowych towaru, możemy odebrać gorszy towar z bonifikatą lub też nie przyjąć danego towaru.
Waluta - waluta rozliczenia może być inna od ceny na fakturze
Klasyczna waloryzacja - możemy zmienić ceny towaru w takich proporcjach, w jakich się zmieniły Np. kursy walut w odniesieniu do innej waluty
Po cenie z dnia podpisanie kontraktu (uniknięcie zmian), z dnia płatności
Warunki płatności - przelew, gotówka, barter (towar za towar),
Czeki - teoretycznie tak, praktycznie nie są używane, musiałyby być gwarantowane przez bank / banki.
Weksle - nie stosuje się, może być jako element towarzyszący: akredytywa, inkaso
Polecenie przelewu
Akredytywa dokumentowa (nieodwołalna) - zabezpiecza (chroni) interesy obu stron, kupujący zleca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz