Transakcje handlu zagranicznego

note /search

Kontrakt wielodokumentowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2765

Kontrakt wielodokumentowy Składa się z kilku dokumentów Elementy: Zapytanie ofertowe Informuje importer - szuka dostawców Krótka charakterystyka własnej firmy Oznaczenie przedmiotu transakcji, nazwa towaru z opisem przeznaczenia (parametry techniczne itp.) Ilość towaru Zwrot grzecznościowy z...

Wzór kontraktu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 3584
Wyświetleń: 6258

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Łodzi, w dniu 16 IV 2013 roku pomiędzy firmami: L'Oreal Paris S.A. z siedzibą w Clichy-la-Garenne, Francja, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem 61512, reprezentowaną przez Liliane Bettencourt zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym, a Ross...

Przejście ryzyka i ubezpieczenia w Incoterms - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2653

PRZEJŚCIE RYZYKA I UBEZPIECZENIA W INCOTERMS - W celu stwierdzenia, która ze stron powinna ponieść koszty ubezpieczenia towaru, należy precyzyjnie określić moment i miejsce, w którym to ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Miejsce to...

Transport - przewóz osób i towarów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Transport - przewóz osób i towarów Pokonywanie coraz większych odległości Kraje skandynawskie 1900 - 1km/osoba/dzień 1950 - 10 km/osoba/dzień 2000- 35km/osobę/dzień Gwałtowny wzrost podróży samochodem i samolotem wzrost mobilności od lat 50. - masowe korzystanie z samochodu wzrost mobilności ...

Gestia transportowa i dokumenty transportowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

- gestia transportowa stanowi ważny element umów kupna - sprzedaży. Określa ona prawa i obowiązki związane z organizacją transportu towaru oraz z kosztami wynikającymi z przewozu Transakcje w handlu zagranicznym dzielimy na: 1) Klasyczne: import, eksport, handel tranzytowy 2) Specyficzne: licencje, ...

Kontrakt jednodokumentowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1869

Kontrakt jednodokumentowy Elementy, które nie podlegają negocjacjom (formalno-porządkowe): Data, miejsce zawarcia kontraktu, Nazwy, adresy stron zawierających kontr. Numer kontraktu: PL./99 999 /99/ Kraj, nazwa kraju/regon/ostatnie cyfry roku, w którym kontrakt zawarto/porządkowy numer kontrak...

Kontrakt w handlu zagranicznym - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1470

KONTRAKT W HANDLU ZAGRANICZNYM ( - umowa kupna-sprzedaży) przeniesienie praw własności - kontrakt to umowa kupna-sprzedaży zawarta z kontrahentem zagranicznym; w jej wyniku eksporter sprzedaje towary lub usługi, natomiast importer zobowiązuje się do dokonania zapłaty - zawsze pisemna - kontrakt ...

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1337

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym Formy ekspansji można podzielić na cztery grupy: Eksport i/lub import produktów i usług; Porozumienia kontraktowe (licencjonowanie, franchising, kontrakty menedżerskie, kontrakty na inwestycje „pod klucz”) Porozumienia partnerskie w formie

Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 693

UBEZPIECZENIA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Do najczęstszych zagrożeń należą: - ryzyko kradzieży i rabunku - działania natury (trzęsienia ziemi, tsunami itp.) - katastrofy spowodowane - uszkodzenia podczas czynności załadunku i rozładunku - uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych środków transport...

Transakcje handlu zagranicznego, Wartość kontraktu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Wartość kontraktu: Iloczyn wartości towaru i jego ceny jednostkowej z uwzględnieniem prowizji, rabatów itp. Powinna być wyrażona liczbowo i słownie w języku kontraktu, z podaniem waluty kontraktu i formuły handlowej ! Zapisana w kontrakcie cena jednostkowa wiąże sprzedającego i kupującego Klauzu...