Transport - przewóz osób i towarów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport - przewóz osób i towarów - strona 1 Transport - przewóz osób i towarów - strona 2 Transport - przewóz osób i towarów - strona 3

Fragment notatki:

Transport - przewóz osób i towarów
Pokonywanie coraz większych odległości
Kraje skandynawskie
1900 - 1km/osoba/dzień
1950 - 10 km/osoba/dzień
2000- 35km/osobę/dzień
Gwałtowny wzrost podróży samochodem i samolotem wzrost mobilności od lat 50. - masowe korzystanie z samochodu
wzrost mobilności od lat 70. - korzystanie z samoltu
decydujący czynnik - szybkość
spadek znaczenia wolniejszych środków transportu kolejowego i autobusowego
Rosnące znaczenie aktywności podejmowanych czasie wolnym od pracy
dojazdy związane z pracą przestały być decydującym czynnikiem
wzrot ilości podróży w czasie wolnym - cele społeczne i wypoczynkowe
30-50% przejechanego dystansu w ciągu dnia
Bardziej rozbudowane przestrzenne wzorce podróżowania
ruch z przedmieść do centrów
ruch z przedmieścia w związku z powstaniem centrów handlowych, miejsc użyteczności publicznej, parków rozrywki
ruch pomiędzy dzielnicami podmiejskimi
Mobilność całego społeczeństwa
Mobilność
osób starszych
młodzieży
kobiet
W Szwecji w latach 50 XX w. na zakup samochodu mogło sobie pozwolić 80% społeczeństwa.
Liczba samochodów na 100 mieszkańców (wskaźnik motoryzacji)
Najwięcej w USA. 1,3 samochodu na osobę ale nie wiem gdzie.
Nie ma górnej granicy ilości posiadanych samochodów niestety z niekorzyścią dla środowiska.
Koszty transportu - transport zużywa 20% energii
Emisja zanieczyszczeń do powietrza - zanieczyszczenie pyłowe (20% z transportu)
Inne zanieczyszczenia
środki transportu drogowego są odpowiedzialne za emisję szkodliwych substancji do których zaliczamy:
tlenki azotu
lotne związki organiczne tlenek węgla, dwutlenek siarki
zanieczyszczenie wód - wycieki olejów, ropy naftowej
Smog
smog fotochemiczny (nazywany też smogiem typu Los Angeles, smogiem białym lub smogiem jasnym) - typ smogu powstający w słoneczne dni przy dużym ruchu ulicznym
obserwowany jest najczęściej na przełomie sierpnia i września przy temp. 24-32 stopni i słabym wietrze .
tlenki azotu i węglowodory obecnie w spalinach samochodowych w obecności światła wchodzą w reakcje prowadzące do powstania silnych utleniaczy (m.in. ozonu)
Powoduje podrażnienie oczu, dróg oddechowych oraz uszkodzenie roślin
Smog wilgotny, kwaśny (typu londyńskiego) - w skład którego wchodzą tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły


(…)

… prowadzące do powstania silnych utleniaczy (m.in. ozonu)
Powoduje podrażnienie oczu, dróg oddechowych oraz uszkodzenie roślin
Smog wilgotny, kwaśny (typu londyńskiego) - w skład którego wchodzą tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły
występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej
w wyniku reakcji powstaje m.in. kwas siarkowy (który spada w postaci kwaśnego deszczu)
wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły ….
Hałas
65% populacji Europy jest narażona na hałas 55 dB
17% - na hałas pow. 65dB
Szwecja 35% - transport drogowy
Finlandia - 17%
Dania - 29%
Polska - 39%
Zanieczyszczenia wód
zakwaszenie wód
zanieczyszczenie olejami, środkami chemicznymi
wyciek ropy (katastrofy tankowców) - transport morski
Zatłoczenie
problem większości dużych miast
wg szacunków pochłania ponad 1% rocznego PKB UE
Wypadki
problem wypadków na drogach w Polsce - ok. 50 tys. wypadków rocznie
Działania na rzecz zrównoważonego transportu w UE
internalizacja kosztów zewnętrznych - urealnienie cen (obecnie koszty zewnętrzne transportu to 2,5% PKB - Niemcy)
ograniczenie hałasu powodowanego przez transport kolejowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz