Gestia transportowa i dokumenty transportowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gestia transportowa i dokumenty transportowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

- gestia transportowa stanowi ważny element umów kupna - sprzedaży. Określa ona prawa i obowiązki związane z organizacją transportu towaru oraz z kosztami wynikającymi z przewozu Transakcje w handlu zagranicznym dzielimy na: 1) Klasyczne: import, eksport, handel tranzytowy 2) Specyficzne: licencje, franczyzny, leasing, kontrakty menadżerskie etc. Czym transakcja handlu zagranicznego różni się od krajowej? 1. Umowa jest zawierana między podmiotami mającymi swe siedziby w różnych krajach o odmiennych systemach prawnych i regulacyjnych 2. Są oni również przedstawicielami różnych kultur 3. Transport towaru przez tereny o podwyższonym ryzyku 4. Przekraczanie przez towar granic celnych 5. Powstanie odmiennych obowiązków podatkowych Intrastat - wprowadzony w Polsce 1 maja 2004, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki systemowi Intrastat przekazywane są informacje przedsiębiorców o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej. Ekstrastat - dotyczy obrotu pozaunijnego. Handel zagraniczny dzieli się na 2 fazy: 1) Faza przygotowawcza 2) Faza realizacji transakcji : I. Zawarcie umowy II. Organizacja transportu DOKUMENT PRZEWOZOWY: - transport drogowy (CMR) - transport kolejowy (CIM lub SMGS) - transport lotniczy (AB, MAWB, HAWB) - transport morski (konosament lub SEA WAYBILL) - transport kombinowany (konosament FIATA, FBL) ubezpieczenia od ryzyka związanego z transakcją: - polisa ubezpieczeniowa - certyfikat ubezpieczeniowy - maklerska nota pokrycia - gwarancje (zwrotu zaliczki, wadialna etp.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz