Międzynarodowe transakcje gospodarcze - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe transakcje gospodarcze - test - strona 1 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - test - strona 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - test - strona 3

Fragment notatki:

1. Opisz transakcje barterowe
Barter: wymiana jednego świadczenia na inne świadczenie bez udziału pieniądza. W uproszczeniu - zamieniamy to, co mamy na to, czego potrzebujemy, bez wydawania pieniędzy.
Transakcje barterowe: polegają one na wymianie świadczenia na świadczenie bez udziału pieniądza. Fakt braku przepływu pieniężnego nie oznacza jednak, że świadczenia te pozostają neutralne na gruncie ustawy o VAT. Są to czynności, które poprzez kompensatę rzeczową swoich należności stanowią de facto formę odpłatnej dostawy towarów (towar za towar) lub odpłatnego świadczenia usług (usługa za usługę; ewentualnie usługa za towar).
2. Wymień rodzaje inkasa i opis inkaso dokumentowe.
Inkaso dokumentowe: jest to forma rozliczenia, w której bank importera (na podstawie instrukcji wystawionej przez eksportera, bądź przez jego bank) zobowiązuje się do wydania dokumentów handlowych importerowi. Następuje to po dokonaniu przez importera zapłaty lub zabezpieczeniu płatności w odrodzonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla własnego lub akcept weksla trasowanego.
Rodzaje inkasa: finansowe, dokumentowe, płatne z góry (a'vista), terminowe, eksportowe, importowe
3. Gdzie przechodzi ryzyko i koszty w CIF, CPT, DAF, EX Quay.
Obowiązki stron:
CIF (Cost, Insurance and Freight/ Koszt, Ubezpieczenie i Przewóz)
Sprzedający
Kupujący
Załadunek
Cło w kraju sprzedawcy
Transport do portu macierzystego
Wyładunek w porcie macierzystym
Opłaty portowe w porcie macierzystym
Transport do portu docelowego
Ubezpieczenie
Opłaty w porcie docelowym
Załadunek w porcie docelowym
Transport do celu
Cło w kraju docelowym
Podatki w kraju docelowym
Ryzyko: przekazane jest w momencie, gdy dobra „przekroczą reling statku”, czyli gdy znajdą się na pokładzie.
CPT (Carriage Paid To/ Przewóz Opłacony do)
Sprzedający
Kupujący
Załadunek
Cło w kraju sprzedawcy
Transport do kraju macierzystego
Wyładunek w porcie macierzystym
Opłaty portowe w porcie macierzystym
Transport do portu docelowego Opłaty w porcie docelowym
Załadunek w porcie docelowym
Transport do celu
Ubezpieczenie
Cło w kraju docelowym
Podatki w kraju docelowym
Sprzedawca opłaca transport do określonego miejsca przeznaczenia, ryzyko jednak przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi. Incoterm CPT jest odpowiednikiem CFR (Cost and Freight), ale nie musi dotyczyć transportu morskiego.


(…)

… jest w momencie udostępnienia nabywcy towarów na nadbrzeżu w porcie przeznaczenia.
4. Na czym polegają transakcje typu buy-back?
Transakcje typu buy-back: wykup udziałów, akcji od udziałowców, akcjonariuszy, prowadzony przez spółkę - emitenta. Spółka odkupuje akcje, kierując się zamiarem umorzenia tych udziałów, akcji. Środki na wykup udziałów, akcji pochodzą z czystego zysku spółki. Wartość jej kapitału…
… związne z różnymi formami płatności
7. Co ustala się w klauzuli Force Majeure?
Klauzula Force Majeure (klauzula siły wyższej): żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź opóźnione wykonanie zobowiązań wynikającej z umowy innych niż zobowiązania do zapłaty sum pieniężnych, a spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami, na które strony nie miały wpływu, w szczególności uchybieniami…
…): Faktura
SAD (Single Administrative Document)
INTRASTAT
Deklaracja wartości celnej (DWC)
D) Dodatkowe (towarzyszące towarowi):
Świadectwo pochodzenia towaru
Świadectwo standaryzacyjne
Świadectwo fitosanitarne
Urzędowe świadectwo lekarsko-wetenaryjne (handel mięsem)
Certyfikat jakości
Świadectwo liczenia i mierzenia
Świadectwo wagi
Świadectwo o sile wyższej
Świadectwo analizy
Faktura celna
Faktura konsularna
9) Sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych.
Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym:
Hedging wewnętrzny (naturalny):
łączenie transakcji
klauzule waloryzacyjne
kompensowanie transakcji
rozliczanie płatności zagranicznej w walucie krajowej
przyśpieszanie lub opóźnianie płatności
Hedging zewnętrzny:
fortaiting
opcje walutowe
dyskonto wierzytelności…
… zakładowego nie ulega zmianie.
5. Jaką zasadę co do obowiązku dokonania odprawy celnej przyjęto w Incoterms 2000?
Jest to związane z formułą FAS (Free Alongside Ship/ ...oznaczony port załadunku). Formuła ta oznacza, że sprzedający wypełnia swe obowiązki dostawy, kiedy towar został umieszczony wzdłuż burty statku, na nadbrzeżu portu morskiego lub śródlądowego, w oznaczonym porcie załadunku. W Incoterms 2000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz