Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych - strona 1 Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych - strona 2 Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych - strona 3

Fragment notatki:

Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych
Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł jedynie niewielkie zmiany w charakterze geograficznej polskiego handlu zagranicznego, chociaż tendencja była dosyć wyraźna. Po roku 1990 zmiany w tej dziedzinie były rewolucyjne. Nastąpiło odwrócenie proporcji w geograficznej strukturze obrotów z zagranicą. Wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego i liberalizacja dostępu do wymiany towarowej z zagranicą oraz rozpad RWPG były tego główną przyczyną. Wskutek rozpadu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej nastąpiło drastyczne obniżenie obrotów z państwami należącymi do tego bloku.
Tabela 7. Zmiany struktury geograficznej handlu zagranicznego (w %) w latach 1990-1995
Lata
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Eksport ogółem
EWG (UE)
kraje Europy Śr.-Wsch.
pozostałe kraje
Import ogółem
EWG (UE)
kraje Europy Śr.-Wsch.
pozostałe kraje
100,0
47,2
21,4
31,4
100,0
45,8
21,9
32,2
100,0
59,2
12,1
28,7
100,0
53,3
9,8
36,9
100,0
58,0
15,4
26,6
100,0
53,2
16,3
30,5
100,0
63,5
13,3
23,2
100,0
57,2
13,5
29,3
100,0
70,1
15,0
19,1
100,0
61,8
13,9
23,3
100,0
70,0
17,3
12,7
100,0
64,7
15,4
19,9
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1994, s. 74; Mały Rocznik Statystyczny 1996, s. 281
Głębokość zmian w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego będzie jeszcze bardziej widoczna, gdy porówna się ją z danymi z lat osiemdziesiątych, kiedy to prawie połowa obrotów przypadała na kraje zgrupowane w RWPG. Wśród przyczyn tak drastycznego spadku udziału państw Europy Środkowo-Wschodniej w polskim handlu zagranicznym trzeba wymienić:
załamanie rynku wschodniego spowodowane kryzysem gospodarczym w krajach należących wcześniej do RWPG oraz rozregulowanie dotychczasowych mechanizmów wspólnoty międzynarodowej, w tym przejście na rozliczenia wolnodewizowe;
ograniczenie popytu krajowego;
zmiany jakościowe, które dokonały się w Polsce w następstwie postępujących reform systemowych i dostosowywania się do wymagań gospodarki światowej.


(…)

… - International… op. cit., s. 12.
M. Oniszczuk - Nowe zadania w handlu z krajami wschodnimi, „Rynki Zagraniczne” 1994, nr 101.
K.W. Rotschild - The Small Nation and World Trade, „The Economic Journal” 1994, nr 213.
W. Collins, D. Rodrik - op. cit., s. 132-133.
Polen wichtigste Handelspartner in Osteuropa…op. cit.
W. Kaczmarek - Dobry rok dla gospodarki polskiej, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997, nr 35.

… z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej (nie tylko Rosji), należy wymienić cztery elementy długotrwałej strategii handlu:
naturalnie korzystne położenie geograficzne naszego kraju - do realizacji zakładanego celu konieczne będą nakłady związane z rozwojem infrastruktury;
zapewnienie zbytu dla produktów polskiego rolnictwa. Przy realizacji tego celu należy od razu odrzucić mity i przekonanie, iż można na rynku wschodnim ulokować wszystkie nadwyżki produkcyjne. Produkty oferowane na tych rynkach muszą być równie dobre jakościowo, konkurencyjne cenowo, jak na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. Polskie wyroby natrafiają i będą natrafiały tam na konkurencję ze strony firm z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, Australii itd.;
działania polityczne, które powinny pozwolić na stworzenie trwałych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz