Handel zagraniczny - strona 3

Dobrowolne ograniczenie eksportu - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Dobrowolne ograniczenie eksportu Zobowiązaniu się kraju eksportu do przestrzegania określonej wielkości dostaw na rynek kraju importera w danym okresie W odróżnianiu do ograniczeń, najczęściej są efektem negocjacji z partnerem dominującym W okresie przedakcesyjnym dotyczyły one m.in. dostaw wyro...

Dokumenty finansowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

DOKUEMNTY FINANSOWE Czek to dokument finansowy na specjalnym blankiecie drukowanym przez bank Zawiera bezwarunkowe polecenie wypłacenia przez bank (trasata) z rachunku wystawcy (transata) określonej kwoty pieniężnej okazicielowi lub osobie wymienionej na czeku (remitentowi) Obrót czekami reguluj...

Eksport pośredni - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Eksport pośredni: Towary wydawane są zagranicznemu odbiorcy w kraju dostawcy (np. w Polsce) Ich wywóz poza granice RP i WE spoczywa już na nabywcy bądź osobie działającej w jego imieniu Dokumenty kontraktowe wystawiane są na zagranicznego kontrahenta Krajowy eksporter może zastosować 0% stawkę ...

Formy handlu zagranicznego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

FORMY HANDLU ZAGRANICZNEGO: Import: Przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym Przyjęcia usług od cudzoziemców Eksport: Wywóz za granicę towarów pochodzenia krajowego lub w znacznym stopniu przetworzonych w kraju w celu ich odsprzedaży Świadczenie usług cudzozie...

Globalizacja - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

GLOBALIZACJA: procesy globalizacji gospodarczej przejawiają się w nasileniu przepływów produktów, usług i kapitału, tworzeniu zliberalizowanego rynku światowego korporacje międzynarodowe i ponadnarodowe wkraczając w coraz to nowe obszary działalności gospodarczej wszystkie te procesy wpływają na...

Zasadnicze koszty przewozu - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

GRUPA C (ZASADNICZE KOSZTY PRZEWOZU OPLACONE) CFR (Cost and Freight) Koszt i fracht Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego Od momentu załadunku sprzedający nie po...

Zasadnicze koszty przewozu nieopłacone - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

GRUPA F (ZASADNICZE KOSZTY PRZEWOZU NIEOŁACONE) FCA (Free Carrier) „Franco przewoźnik ” Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu Od momentu załadunku sprzedający ...

Import bezpośredni - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Import bezpośredni: Wykazuje tendencję rosnącą Dotyczy szczególnie surowców i prefabrykatów Dysponowanie przez długi czas dużym zapasem Nieprzerwany przepływ materiałów Bezpośredni kontakt z dostawcą Wymaga orientacji na rynku Własna akwizycja Własny magazyn importowy Ryzyko transportowe i...

Klauzule czekowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

KLAUZULE CZEKOWE „nie na zlecanie” Czek wystawiony na osobę fizyczną lub prawną Może być odstąpiony innej osobie w formie cesji potwierdzonej notarialnie „na zlecenie” Czek wystawiony na osobę fizyczną lub prawną Może być odstąpiony innej osobie poprzez tzw. indos „wypłaci okazicielowi” Rea...

Klauzule wekslowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

KLAUZULE WEKSLOWE Protest to określony w przepisach prawa dokument notarialny będący stwierdzenie faktu i daty niezapłacenia weksla POLECENIE YWPŁATY Najczęstsza formą rozliczeń zagranicznych Zlecenie bankowi przez importera lub jego bank wypłacenia lub przelania… SPOSOBY REALIZACJI POLECENIA ...