Handel zagraniczny - strona 4

Korzyści z handlu zagranicznego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

KORZYŚCI Z HANDLU ZAGRANICZNEGO Wzrost konkurencyjności wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych Dodatnie saldo bilansu płatniczego Wzrost możliwości inwestycyjnych Wzrost bogactwa narodowego Uzyskanie przewagi w dłuższej perspektywie czasowej ZAGRANICZNA

Leasing - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Leasing Forma najmu lub dzierżawy ruchomych środków trwałych albo nieruchomości, stwarzająca możliwość użytkowania ich bez konieczności ich nabycia Ujmuje trzy strony - dawca to przedsiębiorstwo leasingowe, które kupuje na własność obiekty (importuje) od dostawcy (eksportera) w celu przekazania i...

Model neo - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

MODELE NEO - CHAMBERLIN: Funkcja handlu jest rozszerzeniem dostępności istniejących odmian produktów w kolejnych krajach Rynek bazuje na dobrach różniących się wyglądem i stylem, lecz posiadających identyczne przeznaczenie końcowe i zaspokajające te same potrzeby Charakteryzują się wysoką elasty...

Gospodarka narodowa - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

na gospodarkę narodową obejmuje: Wpływ na zmianę struktury dochodu narodowego Obroty handlowe z zagranicą w znacznym stopniu uniezależniają strukturę dochodu narodowego podzielonego od struktury istniejącego aparatu wytwórczego Handel zagraniczny umożliwia transformację gospodarki danego kraju w...

Narzędzia pozataryfowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Narzędzia pozataryfowe: Zakaz importu/ eksportu Embargo Najbardziej radykalna forma limitowania importu/ eksportu Traktowanie jako szczególny środek odwetowy Typowe przyczyny nałożenia embarga: Rozwój broni ABC Łamanie praw człowieka Wspie...

Obrót licencjami - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

Obrót licencjami i know - how Dotyczy niematerialnych dóbr przemysłowych: Wynalazki chronione patentem Znaki towarowe chronione rejestracją Wzory użytkowe i wzory zdobnicze chronione rejestracją Know - how Franchising Franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakł...

Wymiany handlowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

POWODY WYMIANY HANDLOWEJ Merkantyliści - doktryna powstała pod koniec XVI w.; obowiązywała przeszło 200 lat, bogactwo = metale szlachetne, nadrzędny cel - akumulacja kruszców. Metoda: popieranie eksportu (premie, subwencje) i ograniczani...

Przepisy domieszkowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

Przepisy domieszkowe Regulacje, które wymagają, aby pewna określoną część produktu finalnego była wyprodukowana w kraju bądź wykorzystywała określone surowce Z punktu widzenia krajowych producentów półproduktów zapewniają taką samą ochronę jak ograniczenia ilościowe Z punktu widzenia importera p...

Bilans płatniczy - saldo - wzrost gospodarczy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

SALDO BILANSU PŁATNICZEGO W przypadku gdy w gospodarce wielkość dochodu narodowego wytworzonego nie będzie równa sumie dóbr przeznaczonych na inwestycje i konsumpcje możliwe są dwie sytuacje: Wielkość dochodu narodowego podzielonego jest większe od wielkości dochodu narodowego wytworzonego ImEx (...

Teoria kosztów komparatywnych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Teoria kosztów komparatywnych jest udoskonaleniem teorii kosztów absolutnych. Przewaga absolutna - dany kraj ma możliwość produkowania większej ilości produktów z danych zasobów niż pozostałe Przewaga komparatywna - oznacza zdolność kraju do produkowania niektórych dóbr po kosztach relatywnie niż...